• Home
  • stanowiska/wystąpienia
stanowiska/wystąpienia

stanowiska/wystąpienia

(03.07.2020) Edukacja seksualna chroni dzieci przed pedofilami

Tylko edukacja seksualna ma potencjał ochrony dzieci przed pedofilią. Wydawałoby się więc oczywiste, że kto jest jej przeciwikiem, ten wspiera pedofilię. Ale okazuje się, że Andrzej Duda nie tylko jest zażartym przeciwnikiem edukacji seksualnej, ale w dodatku ułaskawia pedofila, a jego akolici twierdzą, że akty pedofilii w rodzinie to właściwie nie pedofilia …


(02.07.2020) Czy zmienić patrona Placu Wilsona?

To, że prezydent Wilson miał rasistowskie poglądy to fakt.
Władze Uniwersytetu w Princeton wyciągnęły z tego konsekwencje.
A czy my je wyciągniemy?


(01.07.2020) Rafał Trzaskowski i Lewica

Czy Rafał Trzaskowski potraktuje poważnie wyborczynie i wyborców Lewicy?


(01.07.2020) Wybory prezydenckie bez debaty?

Wyborcy i wyborczynie mają prawo do wysłuchania debaty kandydatów na najwyższy urząd w państwie. Brak uczciwej debaty będzie oznaczać zlekceważenie suwerena. Będziemy mieć karykaturę demokracji.


(01.07.2020) Porażka Ordo Iuris. Koniec szykanowania studentów/ek UŚ

Sukces! Prokuratura umorzyła postępowanie przeciw studentkom i studentom Uniwersytetu Śląskiego.
Cieszę się, że naciski wielu środowisk, w tym Parlamentarzystów/tek Lewicy, okazały się skuteczne. Nasze listy do premiera Morawieckiego i ministra Ziobry nie pozostały bez echa. #PresjaMaSens


(30.06.2020) Rodzice chcą edukacji seksualnej w szkołach

Wbrew temu, co sugeruje PiS, ogromna większość rodziców chce edukacji seksualnej w szkołach. Poza innymi korzyściami, edukacja seksualna jest jedną ze skutecznych form obrony dzieci przed pedofilią.


(21.06.2020) Polonia musi mieć możliwość głosowania 28.06.2020!

Wybory już za tydzień, a wciąż nie wiadomo, ile Polek i Polaków mieszkających poza granicami kraju będzie mogło zagłosować…


(19.06.2020) Lewica składa projekt ustawy o równości małżeńskiej


(15.06.2020) Bytom musi pozostać strefą wolną od nienawiści

Jako posłanka ze Śląska zrobię wszystko, żeby Samorządowa Karta Praw Rodzin – de facto wprowadzająca tzw. strefy wolne od #LGBT – nie została przyjęta przez radę miejską Bytomia. Bytom musi pozostać miastem wolnym, otwartym i różnorodnym! 


(10.06.2020) „Karta Rodziny” Andrzeja Dudy

„Karta Rodziny” Andrzeja Dudy to jedna wielka ściema. Oparta jest na wykluczeniu, przesądach i nienawiści.


(08.06.2020) W obronie sędziego Tulei

Represje wobec sędziego Igora Tulei, stawianie mu zarzutów karnych – to nie tylko niszczenie polskiego sądownictwa, to jest niszczenie Polski, to jest niszczenie demokratycznego państwa prawa.


(08.06.2020) Konwencja Stambulska – czekamy na odpowiedź rządu na nasze pytania

(06.06.2020) Trzeba zrobić więcej by zakończyć dziką reprywatyzację

Jan Śpiewak został słusznie ułaskawiony. Jego walka z dziką reprywatyzacją służy interesowi publicznemu i społecznemu.


(04.06.2020) „Zasiłek kampanijny”?

Czy w najnowszych propozycjach rządu rzeczywiście chodzi o bezrobotnych?


(04.06.2020) Wotum zaufania dla rządu – po wysłuchaniu Premiera

Sejm ma głosować nad wotum zaufania dla rządu M.Morawieckiego. Z wystąpienia premiera widać, że najwyraźniej już całkiem odkleił się od rzeczywistości…


Czy naprawą państwa, o której mówi, są przesłuchania studentów z udziałem Ordo Iuris? Albo to, że górnicy czekają po półtora miesiąca na kwarantannie na wyniki badania na COVID-19?


(02.06.2020) Czemu członków komisji wyborczych ma być mniej?

PiS-owska większość zablokowała poprawkę Senatu dotyczącą zwiększenia ilości członków/członkiń komisji wyborczych. Jeszcze przed głosowaniem pytałam: Czemu PiS-owi tak bardzo zależy na tym, by wyborów pilnowało jak najmniej osób?


(02.06.2020) List otwarty do Zbigniewa Ziobry w sprawie studentek Uniwersytetu Śląskiego

Wszczęcie przez Prokuraturę postępowania wobec studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego budzi duży niepokój. W związku ze skargą, jaką złożyli do władz uczelni na jedną z wykładowczyń, studenci są po wiele godzin przesłuchiwani przez policję . Sprawa ta ma znamiona naruszenia konstytucyjnej autonomii szkół wyższych (art. 70 pkt 5 Konstytucji), które odpowiadają za programy dydaktyczne, poziom kadry naukowej, a także ewaluację jakości i efektów kształcenia.

Dlatego grupa posłanek i posłów z Województwa Śląskiego wystosowała dziś do Prokuratura Generalnego list otwarty wyrażajacy zaniepokojenie zaistniałą sytuacją:

(27.05.2020) Trzeba bronić studentki Uniwersytetu Śląskiego!

Byłam dziś w Katowicach, by pod budynkiem komisariatu, w którym przesłuchiwane są studentki zamanifestować mój sprzeciw wobec poddawania ich wielogodzinnym przesłuchaniom, mającym ewidentnie znamiona zastraszania i represji. Pierwsza z przesłuchiwanych dziś studentek weszła na przesłuchanie o godzinie 10:00, a wyszła z komisariatu po 14:00. Cała ta sprawa to ogromne nadużycie ze strony aparatu ścigania.

(19.05.2020) List otwarty do zarządu stowarszyszenia Kongres Kobiet

Jako członkini Kongresu Kobiet z przykrością przyjęłam że poparł on p.Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na Prezydenta RP. Zdziwienie nie ma związku z samym p.Trzaskowskim. Nie akceptuję niedemokratycznego sposobu przyjęcia stanowiska, które lekceważy różnorodność polityczną członkiń KK.


(18.05.2020) List posłanek Lewicy w sprawie planowanego przez rząd wycofania się z Konwencji Stambulskiej

Zapowiedzi wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, że rząd ma zamiar wycofać się z ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej wywołały ogromny niepokój w środowiskach pozarządowych zwalczających przemoc, wśród tysięcy kobiet, które doznały przemocy lub/i nadal są jej ofiarami oraz w środowisku politycznym Lewicy. 


(17.05.2020) Spotkanie pod siedzibą Episkopatu – wyraz solidarności z ofiarami księży pedofilów

Ile jeszcze czasu musi minąć, żeby hierarchia Kościoła katolickiego przestała tolerować, ukrywać i przenosić z miejsca na miejsce księży pedofilów?

Film #Zabawawchowanego Sekielskich pokazał jak głębokim i systemowym problemem Kościoła jest pedofilia. Choć minął już rok od filmu #Tylkoniemównikomu władze kościelne nie zrobiły nic, by zwalczyć wśród księży tę przerażającą patologię. Nadal kryją zwyrodnialców w sutannach, przez co ofiar jest coraz więcej. I to właśnie Kościół ponosi odpowiedzialność za krzywdę dzieci. Co gorsza władza świecka nadal przymyka oko, pedofile są bezkarni, a dzieci nie są w żaden sposób chronione, ani nie otrzymują żadnej pomocy…


(17.05.2020) Dość zabawy w chowanego!

Po najnowszym filmie braci Sekielskich trzeba zadać sobie pytanie, ile jeszcze będą musieli nakręcić filmów, by Kosciół zabrał się na serio za zwyrodnialców w sutannach.


(15.05.2020) Gminy powinny bardziej dbać o przyrodę

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli nie pozostawia złudzeń – gminy niewystarczająco dbają o przyrodę. Tylko 7 proc. kontrolowanych gmin zasłużyło na pozytywną ocenę, a aż 34 proc. na zdecydowanie negatywną.

Stąd też moja interpelacja dotycząca wykonania wniosków NIK w sprawie lokalnych form ochrony przyrody. Oczekuję informacji na temat wykonania przez Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli, w szczególności o podjętych i planowanych działaniach faktycznych i legislacyjnych w związku z raportem NIK.

Po jej uzyskaniu zwrócę się również do gmin w moim okręgu o przedstawienie danych o lokalnych formach ochrony przyrody.
To bardzo ważne kwestie, szczególnie ze względu na zmiany klimatyczne i groźbę suszy.


(13.05.2020) Przestępstwa na Marszu Niepodległości 2017 – czemu nie wykryto sprawców?

Zapytana o przyczyny 100% niewykrywalności sprawców nawoływania do nienawiści na Marszu Niepodległości w 2017 r. Prokuratura Krajowa (nie wprost) przyznała, że w śledztwie nie stosowała większości metod sprawdzonych w przypadku identyfikacji przestępców stadionowych:


(11.05.2020) Potrzeba nam więcej parków narodowych i krajobrazowych

Zmiany klimatyczne, susza czy pożary to ogromne zagrożenie dla całego świata. Dlatego złożyłam dzisiaj interpelację do Ministra Środowiska w sprawie tworzenia nowych parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Od dawna nie powstał żaden park narodowy, a parków krajobrazowych powstaje coraz mniej. Należy to jak najszybciej zmienić, póki jeszcze jest co ratować. Stąd też moje pytania do Pana ministra.

(06.05.2020) Polityka senioralna w Polsce nie działa

Jak wskazują prognozy, do 2050 roku osoby powyżej 65 roku życia będą stanowić już mniej więcej 1/3 naszego społeczeństwa. Tymczasem, choć geriatria została formalnie uznana za kwestię priorytetową w systemie ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia wciąż wydaje się nie przykładać do tej dziedziny specjalnej wagi.


(06.05.2020) O dyskryminacji niektórych Kół Gospodyń Wiejskich

Nie ma kobiet lepszych i gorszych. Wszystkie kobiety zasługują na  pomoc i wsparcie ze strony państwa – równo, sprawiedliwie i bez dyskryminacji


(06.05.2020) Formy żeńskie mają znaczenie!

Dziś w Sejmie miała miejsce krótka wymiana zdań z marsz. Gosiewską na temat używania form żeńskich:


(30.04.2020) Trzeba przegłosować ustawę o izolacji przemocowców

Przebywanie ze sobą w czterech ścianach 24 godziny na dobę, pogarszająca się sytuacja finansowa i niepewność jutra – to czynniki, które w czasie pandemii COVID-19 generują agresję i przemoc nawet w tych rodzinach, które dotąd były od niej wolne. A co dopiero mówić o tych, w których przemoc domowa jeszcze przed rozpoczęciem kwarantanny była stałym elementem życia rodzinnego. Rząd nie może dłużej ignorować cierpień tysięcy kobiet i dzieci ze sprawą zwyrodnialców.


(30.04.2020) Susza – niezbędne jest podjęcie kompleksowych, długofalowych działań i inwestycji

Czeka nas susza stulecia. Zamiast zajmować się wyborami, zacznijcie coś robić w sprawie tej katastofy ekologicznej. Czy rzeczywiście skrót PiS ma od dziś oznaczać „Pandemia i Susza”?


(30.04.2020) Czy Polska jest przygotowana na suszę?

Mimo że grozi nam susza stulecia, w ostatnich miesiącach Polska wysłała za granicę dwa razy więcej zboża, niż rok wcześniej. Czy wzrośnie cena chleba?


(29.04.2020) Sejm powinien niezwłocznie przyjąć rozwiązanie gwarantujące izolację sprawców przemocy domowej od ich ofiar

Dzisiaj w Sejmie na wniosek Lewicy,  z inicjatywy Anity Kucharskiej-Dziedzic, jest procedowany rządowy projekt ustawy, którego celem jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Projekt ma drobne usterki, ale jest bardzo dobry. Lewica wystąpi o szybkie jego procedowanie.

Będzie to „sprawdzam” wobec rządu, czy rzeczywiście chce poprawić ochronę kobiet przed przemocą, czy „zamrozi” ten projekt podobnie jak pakiet alimentacyjny, który krążył w systemie, ale ostatecznie nie został przyjęty.


(28.04.2020) Marsze Niepodległości: Cichy sojusz PiS-u ze skrajną prawicą?

Do dziś nie otrzymałam odpowiedzi (ustawowy termin na jej udzielenie to 21 dni) na wysłaną 17 marca interpelację skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Marszu Niepodległości z 2017 r. Pytałam w niej o powody 100% niewykrywalności sprawców nawoływania do nienawiści podczas Marszu. Nawoływanie w trakcie tego wydarzenia do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych zostało potwierdzone przez Sąd, ale policja nie wykryła żadnego sprawcy.

(poniżej mogą Państwo przeczytać więcej)


(27.04.2020) Wybory prezydenckie muszą się odbyć z poszanowaniem zasad

Nie można bezkarnie narażać zdrowia i życia obywateli w imię partykularnej korzyści politycznej. Organizatorzy wyborów prezydenckich w maju powinni liczyć się z tym, że zostaną postawieni przed Trybunałem Stanu.


(17.04.2020) Czy państwo jest przygotowane na suszę? Pytania do rządu.

Nadchodzi susza stulecia. Zmiany klimatyczne i wadliwa gospodarka wodna doprowadziły do kryzysu wodnego i cyklicznych susz…


(15.04.2020) Wniosek o odrzucenie drakońskiego projektu antyaborcyjnego


(15.04.2020) Konferencja Lewicy w sprawie projektu ustawy antyaborcyjnej


(14.04.2020) Fanatycy chcący wprowadzić drakońskie prawo antyaborcyjne napotkają na zdecydowany opór.


(08.04.2020) TSUE: Izba dyscyplinarna SN jest nielegalna

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał dziś zamrozić natychmiast działanie nielegalnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego:

(03.03.2020) Czy Śląsk jest gotowy na walkę z koronawirusem?


(03.03.2020) O akcji „One Billion Rising” przeciw przemocy wobec kobiet


(14.02.2020) Wystąpienie na temat wejscia w życie „ustawy kagańcowej”


(12.02.2020) O Raporcie nt. działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r.


(23.01.2020) Wystąpienie po przyjęciu przez Sejm „ustawy kagańcowej”


(23.01.2020) O konieczności zadbania o lepszą ochronę zdrowia młodych górników


(23.01.2020) Wnioski z rządowego Programu Przeciw Przemocy w Rodzinie


(22.01.2020) O konieczności podniesienia minimalnej wysokości emerytur


(22.01.2020) Wystąpienie na temat afery GetBack


(22.01.2020) O jednym z największych problemów ekologicznych Górnego Śląska


(09.01.2020) Apel o wsparcie WOŚP, niezależnie od poglądów politycznych


(09.01.2020) O przywróceniu górnikom emerytom praw nabytych


(08.01.2020) O Liście Otwartym 72 Sędziów Okręgu Gliwickiego


(20.12.2019) O represjach po Czarnym Proteście w Poznaniu