• Home
  • Prawa mniejszości
Prawa mniejszości

Prawa mniejszości

Obrona praw mniejszości zawsze była jednym z przewodnich tematów mojej działalności społeczno-politycznej.

Przewodniczę sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE). Do jej zadań należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.

Komisja MNE działa w oparciu o Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)

Relacje z prowadzonych przeze mnie posiedzeń Komisji można przeczytać tutaj:

więcej o pracy Komisji MNE na stronie Sejmu RP

Zawsze broniłam i będę bronić mniejszości seksualnych.

Na zaprzysiężeniu prezydenta Dudy na drugą kadencję wręczyłam mu petycję z żadaniem zakończenia nagonki Zjednoczonej Prawicy na osoby LGBT+