Listy do Premiera i do Prokuratora Generalnego w sprawie studentów/tek Uniwersytetu Śląskiego

Wszczęcie przez Prokuraturę postępowania wobec studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego budzi duży niepokój. W związku ze skargą, jaką złożyli do władz uczelni na jedną z wykładowczyń, studenci są po wiele godzin przesłuchiwani przez policję . Sprawa ta ma znamiona naruszenia konstytucyjnej autonomii szkół wyższych (art. 70 pkt 5 Konstytucji), które odpowiadają za programy dydaktyczne, poziom … Czytaj dalej Listy do Premiera i do Prokuratora Generalnego w sprawie studentów/tek Uniwersytetu Śląskiego