o mnie

Działaczka społeczna, obrończyni praw człowieka, zwłaszcza praw kobiet.

Posłanka na Sejm VII i IX kadencji, Wicemarszałkini Sejmu VII kadencji, w IX kadencji przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet.

W VII kadencji Sejmu doprowadziła m.in. do nadania  jednej z sal sejmowych patronatu  słynnej Polki – Zofii Moraczewskiej – posłanki I Sejmu 1918 r.  Jak dotąd jest to jedyna sala sejmowa nazwana imieniem kobiety. Ustanowiła wtedy nagrodę Kryształowego Świecznika za działalność na rzecz państwa świeckiego.

Oto szczegółowe podsumowania aktywności poselskiej Wandy Nowickiej w VII kadencji Sejmu RP (plik *.pdf):

Współzałożycielka Stowarzyszenia Neutrum na rzecz państwa świeckiego (1990).

Współzałożycielka (1991) i wieloletnia szefowa –  jednej z najstarszych i najbardziej skuteczych organizacji działających na rzecz praw kobiet, zwł. na rzecz zdrowia kobiet w zakresie płodności, rozrodczości i planowania rodziny – Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Obecnie jej honorowa Przewodnicząca. 

Ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia i ONZ, współpracowała z różnymi instytucjami Unii Europejskiej i Rady Europy. Autorka wielu raportów do ONZ i Unii Europejskiej na temat łamania praw człowieka, w tym praw kobiet. Wielokrotnie występowała na forach międzynarodowych (ONZ, UE, Harvard University, Columbia University, New School, CUNY, Universytet Kalifornijski na temat praw człowieka).

Nauczycielka języka angielskiego, łaciny i greki w liceach warszawskich.

Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i Rutgers University w Stanach Zjednoczonych.

Wyróżniona przez New School – słynny uniwersytet w Nowym Jorku –  Nagrodą Uniwersytetu na Wygnaniu (University-in-Exile) za walkę o prawa kobiet w Polsce i na świecie.

Członkini Rady Kongresu Kobiet. Prezeska Stowarzyszenia Równość i Nowoczesność.

Z wykształcenia filolożka klasyczna, bioetyczka. W 2017-18 r. studiowała filozofię i nauki polityczne na Sorbonie w Paryżu.

Matka trzech synów.

Miłośniczka muzyki, zwłaszcza klasycznej. Uwielbia pływanie, jazdę na rowerze i Nordic Walking. W Sejmie VII kadencji doprowadziła do zainstalowania parkingów na rowery.

Wanda Nowicka jest posłanką Lewicy i należy do Parlamentarnego Klubu Lewicy.

wystąpienia sejmowe w IX kadencji

08.01.2020 Wanda Nowicka o Liście Otwartym 72 Sędziów Okręgu Gliwickiego
09.01.2020 Wanda Nowicka o przywróceniu górnikom emerytom praw nabytych
09.01.2020 Wanda Nowicka apeluje o wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, niezależnie od poglądów politycznych.
22.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka o aferze GetBack.
22.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka o konieczności podniesienia minimalnej wysokości emerytur
22.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka o jednym z największych problemów ekologicznych Górnego Śląska
23.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka – Wnioski z rządowego Programu Przeciw Przemocy w Rodzinie.
23.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka – wystąpienie po przyjęciu przez Sejm „ustawy kagańcowej”
23.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka o konieczności lepszej ochrony zdrowia młodych górników

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.

Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP
(tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)

więcej o pracy Komisji MNE na stronie Sejmu RP

Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

Misją Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet (PZPK) jest działanie na rzecz zagwarantowania kobietom pełnej realizacji konstytucyjnej zasady równości.
Zespoł podejmuje inicjatywy edukacyjne i legislacyjne na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
Jednocześnie propaguje równouprawnienie w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej w zgodzie z zasadami równouprawnienia kobiet i mężczyzn obowiązującymi w Unii Europejskiej i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie.

Więcej o pracy PZPK na stronie Sejmu RP.


W ostrej wymianie zdań z red.Klarenbachem (TVP) i posłem Andruszkiewiczem posłanka Wanda Nowicka przypomina o tym, czym w istocie jest tzw. kompromis aborcyjny. (25.01.2020, program Minęła 20:00 TVP)
Podsumowanie raportu „Federy” o prawa reprodukcyjnych