o mnie

Wanda Nowicka
Posłanka IX kadencji, Lewica

Działaczka społeczna, obrończyni zdrowia i praw kobiet. Wspózałożycielka i wieloletnia przewodnicząca Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Posłanka i wicemarszałkini Sejmu VII kadencji. W IX kadencji Sejmu przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz współzałożycielka i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet.

Działalnośc parlamentarna w IX kadencji Sejmu

W wyborach do Sejmu w 2019, startując z pierwszego miejsca na liście Lewicy w okręgu nr 29, otrzymała 25 767 głosów, osiągając trzeci wynik w okręgu i
uzyskując mandat posłanki IX kadencji. W Sejmie została przewodniczącą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych . Założyła Parlamentarny Zespół Praw Kobiet i została jest jego przewocniczącą.


Posłanka i Wicemarszałkini VII kadencji Sejmu

Wicemarszałkini Sejmu VII kadencji. Doprowadziła m.in. do nadania  jednej z sal sejmowych patronatu  słynnej Polki – Zofii Moraczewskiej – posłanki I Sejmu 1918 r.  Jak dotąd jest to jedyna sala sejmowa nazwana imieniem kobiety. Ustanowiła wtedy nagrodę Kryształowego Świecznika za działalność na rzecz państwa świeckiego. Doprowadziła do zainstalowania przed budynkiem Sejmu parkingów na rowery.

Oto szczegółowe podsumowania aktywności poselskiej Wandy Nowickiej w VII kadencji Sejmu RP (plik *.pdf):

Działalnosć społeczna, ekspercka i dydaktyczna

Współzałożycielka Stowarzyszenia Neutrum na rzecz państwa świeckiego (1990).

Ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia i ONZ, współpracowała z różnymi instytucjami Unii Europejskiej i Rady Europy. Autorka wielu raportów do ONZ i Unii Europejskiej na temat łamania praw człowieka, w tym praw kobiet. Wielokrotnie występowała na forach międzynarodowych (ONZ, UE, Harvard University, Columbia University, New School, CUNY, Universytet Kalifornijski na temat praw człowieka).

Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i Rutgers University w Stanach Zjednoczonych.

Wyróżniona przez New School – słynny uniwersytet w Nowym Jorku –  Nagrodą Uniwersytetu na Wygnaniu (University-in-Exile) za walkę o prawa kobiet w Polsce i na świecie.

Członkini Rady Kongresu Kobiet. Prezeska Stowarzyszenia Równość i Nowoczesność.

Działalnosć w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Wanda Nowicka byłą jedną z założycielek Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i prowadziła ją przez 20 lat (1991-2001). Stworzyła koncepcję programową i podwaliny materialne Federacji, dzięki czemu Federacja stała się jedną z najbardziej widocznych i skutecznych organizacji społecznych działających na rzecz kobiet i praw człowieka. Głównym celem Federacji było dążenie do liberalizacji restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej obowiązującej w Polsce od 1993 r..

Federacja pod kierunkiem Nowickiej zaangażowana była w trzy próby odrzucenia zakazu aborcji – w 1994 r., w 1996 r. i w 2004 r.

Szczególnie ważnym celem działania Federacji była edukacja, za pośrednictwem Telefonu Zaufania, społeczeństwa, zwłaszcza kobiet i młodzieży, w zakresie seksualności i rozrodczości po to, by dostarczyć odpowiedniej wiedzy umożliwiającej zapobieganie niechcianej ciąży i przemocy seksualnej. Poradnictwo w ramach Telefonu Zaufania pomagało kobietom radzić sobie z nierzadko dramatycznymi skutkami zakazu aborcji, który wywarł negatywny wpływ na życie setek tysięcy Polek i ich rodzin.

Dlatego też od początku Federacja z inicjatywy Nowickiej podjęła wiele ogólnopolskich kampanii rzeczniczych, których celem było uświadomienie społeczeństwu i politykom, jak złe i dyskryminujące jest prawo antyaborcyjne.

(poniżej więcej o działalności Wandy Nowickiej w ramach Federacji)

Wanda Nowicka prywatnie

Z wykształcenia filolożka klasyczna, bioetyczka. Nauczycielka języka angielskiego, łaciny i greki w liceach warszawskich. W 2017-18 r. studiowała filozofię i nauki polityczne na Sorbonie w Paryżu. Matka trzech synów. Miłośniczka muzyki, zwłaszcza klasycznej. Uwielbia pływanie, jazdę na rowerze i Nordic Walking.

interpelacje Wandy Nowickiej:

interpelacje posłanki Wandy Nowickiej, którym nadano bieg w IX kadencji Sejmu (strona Sejmu RP)

interpelacje posłanki Wandy Nowickiej, którym nadano bieg w VII kadencji Sejmu (strona Sejmu RP)

stanowiska/wystąpienia

(03.07.2020) Edukacja seksualna chroni dzieci przed pedofilami

Tylko edukacja seksualna ma potencjał ochrony dzieci przed pedofilią. Wydawałoby się więc oczywiste, że kto jest jej przeciwikiem, ten wspiera pedofilię. Ale okazuje się, że Andrzej Duda nie tylko jest zażartym przeciwnikiem edukacji seksualnej, ale w dodatku ułaskawia pedofila, a jego akolici twierdzą, że akty pedofilii w rodzinie to właściwie nie pedofilia …


(02.07.2020) Czy zmienić patrona Placu Wilsona?

To, że prezydent Wilson miał rasistowskie poglądy to fakt.
Władze Uniwersytetu w Princeton wyciągnęły z tego konsekwencje.
A czy my je wyciągniemy?


(01.07.2020) Rafał Trzaskowski i Lewica

Czy Rafał Trzaskowski potraktuje poważnie wyborczynie i wyborców Lewicy?


(01.07.2020) Wybory prezydenckie bez debaty?

Wyborcy i wyborczynie mają prawo do wysłuchania debaty kandydatów na najwyższy urząd w państwie. Brak uczciwej debaty będzie oznaczać zlekceważenie suwerena. Będziemy mieć karykaturę demokracji.


(01.07.2020) Porażka Ordo Iuris. Koniec szykanowania studentów/ek UŚ

Sukces! Prokuratura umorzyła postępowanie przeciw studentkom i studentom Uniwersytetu Śląskiego.
Cieszę się, że naciski wielu środowisk, w tym Parlamentarzystów/tek Lewicy, okazały się skuteczne. Nasze listy do premiera Morawieckiego i ministra Ziobry nie pozostały bez echa. #PresjaMaSens


(30.06.2020) Rodzice chcą edukacji seksualnej w szkołach

Wbrew temu, co sugeruje PiS, ogromna większość rodziców chce edukacji seksualnej w szkołach. Poza innymi korzyściami, edukacja seksualna jest jedną ze skutecznych form obrony dzieci przed pedofilią.


(21.06.2020) Polonia musi mieć możliwość głosowania 28.06.2020!

Wybory już za tydzień, a wciąż nie wiadomo, ile Polek i Polaków mieszkających poza granicami kraju będzie mogło zagłosować…


(19.06.2020) Lewica składa projekt ustawy o równości małżeńskiej


(15.06.2020) Bytom musi pozostać strefą wolną od nienawiści

Jako posłanka ze Śląska zrobię wszystko, żeby Samorządowa Karta Praw Rodzin – de facto wprowadzająca tzw. strefy wolne od #LGBT – nie została przyjęta przez radę miejską Bytomia. Bytom musi pozostać miastem wolnym, otwartym i różnorodnym! 


(10.06.2020) „Karta Rodziny” Andrzeja Dudy

„Karta Rodziny” Andrzeja Dudy to jedna wielka ściema. Oparta jest na wykluczeniu, przesądach i nienawiści.


(08.06.2020) W obronie sędziego Tulei

Represje wobec sędziego Igora Tulei, stawianie mu zarzutów karnych – to nie tylko niszczenie polskiego sądownictwa, to jest niszczenie Polski, to jest niszczenie demokratycznego państwa prawa.


(08.06.2020) Konwencja Stambulska – czekamy na odpowiedź rządu na nasze pytania

(06.06.2020) Trzeba zrobić więcej by zakończyć dziką reprywatyzację

Jan Śpiewak został słusznie ułaskawiony. Jego walka z dziką reprywatyzacją służy interesowi publicznemu i społecznemu.


(04.06.2020) „Zasiłek kampanijny”?

Czy w najnowszych propozycjach rządu rzeczywiście chodzi o bezrobotnych?


(04.06.2020) Wotum zaufania dla rządu – po wysłuchaniu Premiera

Sejm ma głosować nad wotum zaufania dla rządu M.Morawieckiego. Z wystąpienia premiera widać, że najwyraźniej już całkiem odkleił się od rzeczywistości…


Czy naprawą państwa, o której mówi, są przesłuchania studentów z udziałem Ordo Iuris? Albo to, że górnicy czekają po półtora miesiąca na kwarantannie na wyniki badania na COVID-19?


(02.06.2020) Czemu członków komisji wyborczych ma być mniej?

PiS-owska większość zablokowała poprawkę Senatu dotyczącą zwiększenia ilości członków/członkiń komisji wyborczych. Jeszcze przed głosowaniem pytałam: Czemu PiS-owi tak bardzo zależy na tym, by wyborów pilnowało jak najmniej osób?


(02.06.2020) List otwarty do Zbigniewa Ziobry w sprawie studentek Uniwersytetu Śląskiego

Wszczęcie przez Prokuraturę postępowania wobec studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego budzi duży niepokój. W związku ze skargą, jaką złożyli do władz uczelni na jedną z wykładowczyń, studenci są po wiele godzin przesłuchiwani przez policję . Sprawa ta ma znamiona naruszenia konstytucyjnej autonomii szkół wyższych (art. 70 pkt 5 Konstytucji), które odpowiadają za programy dydaktyczne, poziom kadry naukowej, a także ewaluację jakości i efektów kształcenia.

Dlatego grupa posłanek i posłów z Województwa Śląskiego wystosowała dziś do Prokuratura Generalnego list otwarty wyrażajacy zaniepokojenie zaistniałą sytuacją:

(27.05.2020) Trzeba bronić studentki Uniwersytetu Śląskiego!

Byłam dziś w Katowicach, by pod budynkiem komisariatu, w którym przesłuchiwane są studentki zamanifestować mój sprzeciw wobec poddawania ich wielogodzinnym przesłuchaniom, mającym ewidentnie znamiona zastraszania i represji. Pierwsza z przesłuchiwanych dziś studentek weszła na przesłuchanie o godzinie 10:00, a wyszła z komisariatu po 14:00. Cała ta sprawa to ogromne nadużycie ze strony aparatu ścigania.

(19.05.2020) List otwarty do zarządu stowarszyszenia Kongres Kobiet

Jako członkini Kongresu Kobiet z przykrością przyjęłam że poparł on p.Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na Prezydenta RP. Zdziwienie nie ma związku z samym p.Trzaskowskim. Nie akceptuję niedemokratycznego sposobu przyjęcia stanowiska, które lekceważy różnorodność polityczną członkiń KK.


(18.05.2020) List posłanek Lewicy w sprawie planowanego przez rząd wycofania się z Konwencji Stambulskiej

Zapowiedzi wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, że rząd ma zamiar wycofać się z ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej wywołały ogromny niepokój w środowiskach pozarządowych zwalczających przemoc, wśród tysięcy kobiet, które doznały przemocy lub/i nadal są jej ofiarami oraz w środowisku politycznym Lewicy. 


(17.05.2020) Spotkanie pod siedzibą Episkopatu – wyraz solidarności z ofiarami księży pedofilów

Ile jeszcze czasu musi minąć, żeby hierarchia Kościoła katolickiego przestała tolerować, ukrywać i przenosić z miejsca na miejsce księży pedofilów?

Film #Zabawawchowanego Sekielskich pokazał jak głębokim i systemowym problemem Kościoła jest pedofilia. Choć minął już rok od filmu #Tylkoniemównikomu władze kościelne nie zrobiły nic, by zwalczyć wśród księży tę przerażającą patologię. Nadal kryją zwyrodnialców w sutannach, przez co ofiar jest coraz więcej. I to właśnie Kościół ponosi odpowiedzialność za krzywdę dzieci. Co gorsza władza świecka nadal przymyka oko, pedofile są bezkarni, a dzieci nie są w żaden sposób chronione, ani nie otrzymują żadnej pomocy…


(17.05.2020) Dość zabawy w chowanego!

Po najnowszym filmie braci Sekielskich trzeba zadać sobie pytanie, ile jeszcze będą musieli nakręcić filmów, by Kosciół zabrał się na serio za zwyrodnialców w sutannach.


(15.05.2020) Gminy powinny bardziej dbać o przyrodę

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli nie pozostawia złudzeń – gminy niewystarczająco dbają o przyrodę. Tylko 7 proc. kontrolowanych gmin zasłużyło na pozytywną ocenę, a aż 34 proc. na zdecydowanie negatywną.

Stąd też moja interpelacja dotycząca wykonania wniosków NIK w sprawie lokalnych form ochrony przyrody. Oczekuję informacji na temat wykonania przez Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli, w szczególności o podjętych i planowanych działaniach faktycznych i legislacyjnych w związku z raportem NIK.

Po jej uzyskaniu zwrócę się również do gmin w moim okręgu o przedstawienie danych o lokalnych formach ochrony przyrody.
To bardzo ważne kwestie, szczególnie ze względu na zmiany klimatyczne i groźbę suszy.


(13.05.2020) Przestępstwa na Marszu Niepodległości 2017 – czemu nie wykryto sprawców?

Zapytana o przyczyny 100% niewykrywalności sprawców nawoływania do nienawiści na Marszu Niepodległości w 2017 r. Prokuratura Krajowa (nie wprost) przyznała, że w śledztwie nie stosowała większości metod sprawdzonych w przypadku identyfikacji przestępców stadionowych:


(11.05.2020) Potrzeba nam więcej parków narodowych i krajobrazowych

Zmiany klimatyczne, susza czy pożary to ogromne zagrożenie dla całego świata. Dlatego złożyłam dzisiaj interpelację do Ministra Środowiska w sprawie tworzenia nowych parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Od dawna nie powstał żaden park narodowy, a parków krajobrazowych powstaje coraz mniej. Należy to jak najszybciej zmienić, póki jeszcze jest co ratować. Stąd też moje pytania do Pana ministra.

(06.05.2020) Polityka senioralna w Polsce nie działa

Jak wskazują prognozy, do 2050 roku osoby powyżej 65 roku życia będą stanowić już mniej więcej 1/3 naszego społeczeństwa. Tymczasem, choć geriatria została formalnie uznana za kwestię priorytetową w systemie ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia wciąż wydaje się nie przykładać do tej dziedziny specjalnej wagi.


(06.05.2020) O dyskryminacji niektórych Kół Gospodyń Wiejskich

Nie ma kobiet lepszych i gorszych. Wszystkie kobiety zasługują na  pomoc i wsparcie ze strony państwa – równo, sprawiedliwie i bez dyskryminacji


(06.05.2020) Formy żeńskie mają znaczenie!

Dziś w Sejmie miała miejsce krótka wymiana zdań z marsz. Gosiewską na temat używania form żeńskich:


(30.04.2020) Trzeba przegłosować ustawę o izolacji przemocowców

Przebywanie ze sobą w czterech ścianach 24 godziny na dobę, pogarszająca się sytuacja finansowa i niepewność jutra – to czynniki, które w czasie pandemii COVID-19 generują agresję i przemoc nawet w tych rodzinach, które dotąd były od niej wolne. A co dopiero mówić o tych, w których przemoc domowa jeszcze przed rozpoczęciem kwarantanny była stałym elementem życia rodzinnego. Rząd nie może dłużej ignorować cierpień tysięcy kobiet i dzieci ze sprawą zwyrodnialców.


(30.04.2020) Susza – niezbędne jest podjęcie kompleksowych, długofalowych działań i inwestycji

Czeka nas susza stulecia. Zamiast zajmować się wyborami, zacznijcie coś robić w sprawie tej katastofy ekologicznej. Czy rzeczywiście skrót PiS ma od dziś oznaczać „Pandemia i Susza”?


(30.04.2020) Czy Polska jest przygotowana na suszę?

Mimo że grozi nam susza stulecia, w ostatnich miesiącach Polska wysłała za granicę dwa razy więcej zboża, niż rok wcześniej. Czy wzrośnie cena chleba?


(29.04.2020) Sejm powinien niezwłocznie przyjąć rozwiązanie gwarantujące izolację sprawców przemocy domowej od ich ofiar

Dzisiaj w Sejmie na wniosek Lewicy,  z inicjatywy Anity Kucharskiej-Dziedzic, jest procedowany rządowy projekt ustawy, którego celem jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Projekt ma drobne usterki, ale jest bardzo dobry. Lewica wystąpi o szybkie jego procedowanie.

Będzie to „sprawdzam” wobec rządu, czy rzeczywiście chce poprawić ochronę kobiet przed przemocą, czy „zamrozi” ten projekt podobnie jak pakiet alimentacyjny, który krążył w systemie, ale ostatecznie nie został przyjęty.


(28.04.2020) Marsze Niepodległości: Cichy sojusz PiS-u ze skrajną prawicą?

Do dziś nie otrzymałam odpowiedzi (ustawowy termin na jej udzielenie to 21 dni) na wysłaną 17 marca interpelację skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Marszu Niepodległości z 2017 r. Pytałam w niej o powody 100% niewykrywalności sprawców nawoływania do nienawiści podczas Marszu. Nawoływanie w trakcie tego wydarzenia do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych zostało potwierdzone przez Sąd, ale policja nie wykryła żadnego sprawcy.

(poniżej mogą Państwo przeczytać więcej)


(27.04.2020) Wybory prezydenckie muszą się odbyć z poszanowaniem zasad

Nie można bezkarnie narażać zdrowia i życia obywateli w imię partykularnej korzyści politycznej. Organizatorzy wyborów prezydenckich w maju powinni liczyć się z tym, że zostaną postawieni przed Trybunałem Stanu.


(17.04.2020) Czy państwo jest przygotowane na suszę? Pytania do rządu.

Nadchodzi susza stulecia. Zmiany klimatyczne i wadliwa gospodarka wodna doprowadziły do kryzysu wodnego i cyklicznych susz…


(15.04.2020) Wniosek o odrzucenie drakońskiego projektu antyaborcyjnego


(15.04.2020) Konferencja Lewicy w sprawie projektu ustawy antyaborcyjnej


(14.04.2020) Fanatycy chcący wprowadzić drakońskie prawo antyaborcyjne napotkają na zdecydowany opór.


(08.04.2020) TSUE: Izba dyscyplinarna SN jest nielegalna

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał dziś zamrozić natychmiast działanie nielegalnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego:

(03.03.2020) Czy Śląsk jest gotowy na walkę z koronawirusem?


(03.03.2020) O akcji „One Billion Rising” przeciw przemocy wobec kobiet


(14.02.2020) Wystąpienie na temat wejscia w życie „ustawy kagańcowej”


(12.02.2020) O Raporcie nt. działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r.


(23.01.2020) Wystąpienie po przyjęciu przez Sejm „ustawy kagańcowej”


(23.01.2020) O konieczności zadbania o lepszą ochronę zdrowia młodych górników


(23.01.2020) Wnioski z rządowego Programu Przeciw Przemocy w Rodzinie


(22.01.2020) O konieczności podniesienia minimalnej wysokości emerytur


(22.01.2020) Wystąpienie na temat afery GetBack


(22.01.2020) O jednym z największych problemów ekologicznych Górnego Śląska


(09.01.2020) Apel o wsparcie WOŚP, niezależnie od poglądów politycznych


(09.01.2020) O przywróceniu górnikom emerytom praw nabytych


(08.01.2020) O Liście Otwartym 72 Sędziów Okręgu Gliwickiego


(20.12.2019) O represjach po Czarnym Proteście w Poznaniu

inicjatywy/koronawirus

Od pierwszych dni mojej pracy w Sejmie nowej kadencji podejmowałam kolejne inicjatywy wychodzące naprzeciw bieżącej sytuacji i aktualnym potrzebom obywatelek i obywateli, dotyczące zarówno problemów mojego okręgu wyborczego, jak i spraw o znaczeniu ogólnopolskim. W listopadzie 2019 r. powołałam wraz z grupą posłanek i posłów Lewicy i KO Parlamentarny Zespół Praw Kobiet. W ostatnich tygodniach wśród podejmowanych przeze mnie zagadnień dominują tematy związane z pandemią koronawirusa i prawdopodobnie – niestety – będzie ich coraz więcej.


(19.06.2020) Na wniosek Lewicy NIK skontroluje majowe nie-wybory

To dobrze, że na wniosek Krzysztofa Śmiszka NIK skontroluje nie-wybory z 10 maja. Nie ma zgody na marnotrawienie środków publicznych, łamanie prawa i niekompetencję. PiS i minister Jacek Sasin odpowiadają za wyrzucenie w błoto prawie 70 mln złotych.


(17.06.2020) Rząd PiS przeciw standardom humanitarnego uboju zwierząt

Pandemia COVID-19 staje się coraz częściej pretekstem do obniżania standardów nie tylko w dziedzinie ochrony praw człowieka i obywatela/ki. Rząd PiS nie przejmuje się losem zwierząt.


(08.06.2020) Śląsk stał się zagłębiem koronawirusa

Już od dawna było wiadomo, że Śląsk jest w sposób szczególny narażony na rozprzestrzenianie się pandemii, ale rząd nic z tym nie zrobił. Co można zrobić teraz?

(02.06.2020) Osoby niewidome i niedowidzące muszą zostać poinformowane, jakie przysługiwać im będą ułatwienia w czasie wyborów prezydenckich

Głosowlaiśmy w Sejmie poprawki Senatu dotyczące ustawy o wyborach prezydenckich. Jedną z dobrych poprawek jest ta o możliwości dostarczania pakietów wyborczych osobom niewidomym i niedowidzącym, ale trzeba wyraźnie ustalić, jak zostaną one poinformowane o tym, że mogą tego zarządać.


(29.04.2020) Otrzymałam odpowiedź na moją interpelację dotyczącą przyczyn niedoboru masek ochronnych w Agencji Rezerw Materiałowych

Otrzymałam zaległą odpowiedź na interpelację, w której pytałam premiera o to, czemu Agencja Rezerw Materiałowych nie ma na stanie masek ochronnych. W międzyczasie media dotarły do związanej z tym tematem afery – maski były, ale zostały – już w trakcie rozlewania się po świecie epidemii – wyprzedane, za grosze, między innymi prywatnym firmom. Poniżej odnoszę się do tego pisma…


(28.04.2020) Trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej

W takich jak obecne okolicznościach Konstytucja przewiduje wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Rada Ministrów może wprowadzić go na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, a jego przedłużenie może nastąpić za zgodą Sejmu.


(25.04.2020) List do prezydentów miast w sprawie wydawania Poczcie Polskiej spisów wyborców

Poczta Polska żąda od samorządów wydania spisu wyborców. Wiem, że włodarze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów mówią jednym głosem – jest to bezprawie, któremu należy się sprzeciwić. Wysłałam jednak maile do prezydentów i burmistrzów mojego okręgu z prośbą o potwierdzenie ich stanowiska oraz z pytaniem o to, czy nie uważają za zasadne skierowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych przez podmiot do tego nieuprawniony. Nie może być zgody na takie postępowanie.


(07.04.2020) Bezpłatna pomoc prawna w moim biurze poselskim

W moim gliwickim biurze można otrzymać bezpłatną pomoc prawną. Szczególnie dotyczy to osób pracujących, borykających się z licznymi problemami w związku z pandemią koronawirusa:


(05.04.2020) Brak odpowiedzi na moje pytania w sprawie Agencji Rezerw Materiałowych

Dwa tygodnie temu zapytałam Premiera (interpelacja z 25.03.2020), czemu Agencja Rezerw Materiałowych nie ma dość masek ochronnych. Nie dostałam odpowiedzi. Dziś okazuje się, że Agencja w połowie lutego (a więc kiedy Pandemia była już w Polsce) SPRZEDAŁA po 10 zł prawie 63.000 profesjonalnych francuskich masek ochronnych prywatnej firmie, która dziś odsprzedaje je po ponad 100zł.

kliknij poniżej, żeby dowiedzieć się więcej i przeczytać tekst mojej interpelacji:


(03.04.2020) Sytuacja szpitala w Tarnowskich Górach

Poruszona sytuacją szpitala w Tanowskich Górach rozmawiałam z dyrektorem Jagodzińskim. Zaoferowałam gotowość pomocy.
Powiedział, że na razie sytuacja w szpitalu się poprawiła. Odzew na jego apel o żywność był ogromny.
Dyrektor Jagodziński powiedział, że odezwie się do mnie, gdybym jako posłanka mogła udzielić jakiejś pomocy.

Chciałem wszystkich Państwa poinformować, iż w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, potwierdzono zakażenie…

Opublikowany przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. Wtorek, 31 marca 2020


(03.04.2020) Co się dzieje z przeterminowanymi lekarstwami?

Pandemia koronawirusa, z którą zmaga się nasz kraj, wymusza liczne zmiany w funkcjonowaniu systemu publicznej służby zdrowia. Jedna ze zmian, która w tych dniach może umykać naszej uwadze, dotyczy ochrony środowiska, tj. zbierania przez apteki przeterminowanych lekarstw i sprzętu medycznego w celu ich utylizacji. W świetle nowych przepisów, pracownicy aptek nie mogą mieć fizycznego kontaktu z przedmiotami przyniesionymi przez klientów, a więc także z przeterminowanymi lekarstwami i sprzętem medycznym. Poniżej znajduje się więcej informacji i ntekst mojej interpelacji w tej sprawie:


(02.04.2020) Dzieci z niepełnosprawnościami a kryzys COVID-19

COVID-19 to problem, który dotyka również osoby z niepełnosprawnościami. Zgłaszają się do mnie osoby, które obawiają się o przyszłość swoją i swoich dzieci. Jaka pomoc przewidziana jest dla dziecka z niepełnosprawnością, jeśli opiekujący się nim rodzic ma koronawirusa? Jakie świadczenia przysługują rodzicom dorosłych osób z niepełnosprawnościami w przypadku zamknięcia dziennych ośrodków opiekuńczych? Co ze świadczeniami opiekuńczymi dla pracujących rodziców dzieci z niepełnosprawnościami powyżej 8 roku życia? Jak zabezpieczeni będą pracodawcy i pracownicy zakładów pracy chronionej?
Czy są przewidziane dodatkowe gwarancje lub formy wsparcia dla firm niebędących zakładami pracy chronionej, zatrudniających osoby niepełnosprawne?

Takich problemów jest mnóstwo. Mam zamiar złożyć interpelacje w tych sprawach na ręce Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie możemy zapomnieć o wsparciu osób z niepełnosprawnościami w dobie COVID-19.(7 marca 2020) Koniec z piekłem kobiet – projekt Lewicy

Dziś został przedstawiony projekt ustawy przywracającej kobietom pełnię praw i dającej mieszkankom naszego kraju taką samą ochronę, jaką cieszą się pozostałe Europejki.

Piekło Kobiet

(25.01.2020) Czym w istocie jest „kompromis aborcyjny”?

W ostrej wymianie zdań z red.Klarenbachem (TVP) i posłem Andruszkiewiczem przypomniałam o tym, czym w istocie jest tzw. kompromis aborcyjny. (program Minęła 20:00 TVP)


(24.01.2020) Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w Sejmie

Podsumowanie raportu „Federy” o prawa reprodukcyjnych:


(22.11.2019) O co chodzi w sporze o żeńskie końcówki?


(13.11.2019) Powstał Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

Powstał Parlamentarny Zespół Praw Kobiet (PZPK). Jego misją est działanie na rzecz zagwarantowania kobietom pełnej realizacji konstytucyjnej zasady równości.

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Do zakresu działania sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE), której przewodniczę, należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.

Komisja MNE działa w oparciu o Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)

więcej o pracy Komisji MNE na stronie Sejmu RP


(23.06.2020) XII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy rozmawiamy m.in o mniejszosćiach narodowych w obu krajach. Wymieniliśmy się także informacjami między innymi o przebiegu pandemii w obu krajach. Na moje pytanie usłyszałam, że na początku. lekarze należeli do najbardziej zakażonej grupy zawodowej na Ukrainie. Ale to się poprawiło. Warto czerpać wzajemnie ze swoich doświadczeń.


(10.03.2020) Posiedzenie dotyczące sytuacji i problemów nekropolii oraz upamiętnień związanych z mniejszością ukraińską w Polsce


(20.02.2020) Rozpatrzenie Informacji Rzecznika Praw Obywatelskich na temat skarg i wniosków dot mniejszości narodowych i etnicznych w latach 2018-2019


(12.02.2020) Spotkanie z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego

Na spotkaniu z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego z Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych i przedstawicielami MSZ podjęłam między innymi kwestię ułatwień wizowych oraz nostryfikacji dyplomów medycznych obywatelek/li Ukrainy. Niestety okazuje się, że władze nie są zainteresowane tymi zagadnieniami A szkoda, bo niedługo zamiast przyjeżdżać do Polski Ukraińcy i Ukrainki wybiorą Niemcy, gdzie czeka się na nich z otwartymi rękami…


(11.02.2020) Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat sytuacji i problemów mniejszości romskiej

Dziś odbyło się wyjątkowe spotkanie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Gościliśmy na nim liczną grupę reprezentującą organizacje romskie, oraz przedstawicieli MSWiA i MEN. Podsumowany został Program Integracji Społeczności Romskiej, który w ciągu ostatnich lat przyczynił się do znacznej emancypacji i poprawy statusu edukacyjnego mniejszości romskiej w Polsce. W szczególności doceniony został program asystentów edukacji romskiej.


(21.01.2020) Informacja MSWiA na temat priorytetów polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych na lata 2020-2024


(07.01.2020) Raport MSWiA na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych gorąca dyskusja nt. Raportu MSWiA nt. sytuacji mniejszości nar. i etn. Kontrowersje dotyczyły głównie niewystarczjących środków na działalność organizacji reprezentujących mniejszości.


(17.12.2020) Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie dotyczące sytuacji osiedla romskiego w Maszkowicach

Trzeba wreszcie uzdrowić sytuację związaną z osiedlem romskim w Maszkowicach. Rozmawiałam dziś o tym w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie między innymi z reprezentantem Wojewody, wójtem gminy Łącko i przedstawicielami miejscowych służb i instytucji.


(16.12.2020) Wizyta w świetlicy integracyjnej „Promyczek” dla dzieci romskich w Nowym Sączu

Szkolna świetlica integracyjna „Promyczek” dla dzieci romskich w Nowym Sączu to pozytywny przykład, że jak się chce, można zrobić dużo dla integracji. Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych dzieci romskie mają tu duże możliwosci rozwoju intelektualnego i artystycznego.


(16.12.2020) Wizytacja w osiedlu romskim w Maszkowicach

W Polsce XXI wieku ludzie nie mogą mieszkać w takich warunkach. Niezbędne są działania władz lokalnych i rządu by jak najszybciej poprawić sytuację bytową Romów w Maszkowicach. Liczę na dobrą wolę i zaangażowanie wszystkich stron.


(11.12.2019) Zaplanowanie prac Komisji na IX kadencję Sejmu

Prowadziłam dzisiaj pierwsze w tej kadencji Sejmu posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wiele jest do zrobienia, będziemy informować o tym, co uda się osiągnąć. Sytuacja niektórych mniejszości jest bardzo trudna.


(14.11.2019) Zostałam wybrana na przewodniczącą sejmowej Komisji Mniejszości Nardowych i Etnicznych

Miło mi poinformować, że w obecnej kadencji Sejmu mam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Obiecuję intensywną pracę w komisji i liczę na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.

Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

Misją Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet (PZPK) jest działanie na rzecz zagwarantowania kobietom pełnej realizacji konstytucyjnej zasady równości.
Zespoł podejmuje inicjatywy edukacyjne i legislacyjne na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
Jednocześnie propaguje równouprawnienie w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej w zgodzie z zasadami równouprawnienia kobiet i mężczyzn obowiązującymi w Unii Europejskiej i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie.

W bieżącej kadencji Sejmu Zespół będzie m.in. podejmował inicjatywy legislacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – w tym przemocy ekonomicznej, izolacji sprawcy przemocy, a także definicji gwałtu.

Więcej o pracy PZPK na stronie Sejmu RP.


Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

(23.06.2020) XII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy

Wiceprzewodnicząca RN Ukrainy Olena Kondratiuk na moje pytanie o przemoc w czasie pandemii oraz o Europejską Konwencję przeciw Przemocy potwierdziła, że tak jak w Polsce przemoc wobec kobiet się zwiększyła i ratyfikacja Konwencji jest potrzebna.


(06.05.2020) O dyskryminacji niektórych Kół Gospodyń Wiejskich

Nie ma kobiet lepszych i gorszych. Wszystkie kobiety zasługują na  pomoc i wsparcie ze strony państwa – równo, sprawiedliwie i bez dyskryminacji


(15.04.2020) O projekcie całkowitego zakazu aborcji


(15.04.2020) Akcja #PatrzymyNaWas w Sejmie


(13.04.2020) PZPK przeciw restrykcyjnemu projektowi ustawy antyaborcyjnej

Parlamentarny Zespół Praw Kobiet wyraża głęboki sprzeciw względem represyjnego projektu firmowanego przez p. Godek, który w drastyczny sposób pozbawia kobiety resztek praw reprodukcyjnych, które jeszcze pozostały.

(07.03.2019) Forum Organizacji i Środowisk Działających na rzecz Praw Kobiet

W sobotę 7 marca w godzinach 11-16 odbyło sie w Sejmie RP pierwsze Forum Organizacji i Środowisk Działających na rzecz Praw Kobiet. Wydarzenie jest organizowane przez Parlamentarny Zespół Praw Kobiet. Podczas konferencji zostały przedyskutowane najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed kobietami w Polsce.

Wydarzenie stało się punktem wyjscia dla wypracowania wspólnych inicjatyw, które moga się przyczynić do poprawy sytuacji kobiet i przyspieszyć osiągnięcie gwarantowanej konstytucyjnie równości kobiet i mężczyzn. Co więcej, nasze cykliczne spotkania mogą wzmocnić integrację środowisk kobiecych i stworzyć okazję do wymiany poglądów, informacji i pomysłów na działanie.


(14.02.2020) Akcja #OneBillionRising w polskim parlamencie

W tym roku akcja #OneBillionRising, w ramach której parlamentarzystki tańczyły wspólnie z działaczkami organizacji pro-kobiecych w Senacie RP, dotyczyła konieczności zmiany definicji gwałtu – ma on miejsce, kiedy do seksu dochodzi bez zgody jednej ze stron. (Senat RP, 14.02.2020)


(10.01.2020) Spotkanie PZPK z delegacją z Uzbekistanu

Dziś, reprezentując #ParlamentarnyZespółPrawKobiet, spotkałam się z delegacją z Uzbekistanu – przedstawicielkami i przedstawicielami instytucji zajmujących się problemem przemocy wobec kobiet. Wymieniliśmy doświadczenia, rozmawialiśmy o pracach PZPK i o możliwościach ponadparlamentarnej współpracy.


(07.01.2020) Spotkanie PZPK z przedstawicielkami organizacji działających na rzecz praw kobiet

Dziś miało miejsce wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet i Parlamentarnego Zespołu Praw Reprodukcyjnych z przedstawicielkami organizacji działających na rzecz praw kobiet.


(20.11.2019) Powstał Parlamentarny Zespł Praw Kobiet

W naszym kraju nadal zdarzają się przypadki dyskryminacji oraz przemocy wobec kobiet. Zamierzam z całą stanowczością zająć się tego typu problemami. W obecnej kadencji Sejmu będę miała przyjemność pełnić funkcję Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. Z pewnością tematów do pracy nam nie zabraknie.
Zapraszam do współpracy.