o mnie

Działaczka społeczna, obrończyni praw człowieka, zwłaszcza praw kobiet.

Posłanka na Sejm VII i IX kadencji, Wicemarszałkini Sejmu VII kadencji, w IX kadencji przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet.

W VII kadencji Sejmu doprowadziła m.in. do nadania  jednej z sal sejmowych patronatu  słynnej Polki – Zofii Moraczewskiej – posłanki I Sejmu 1918 r.  Jak dotąd jest to jedyna sala sejmowa nazwana imieniem kobiety. Ustanowiła wtedy nagrodę Kryształowego Świecznika za działalność na rzecz państwa świeckiego.

Oto szczegółowe podsumowania aktywności poselskiej Wandy Nowickiej w VII kadencji Sejmu RP (plik *.pdf):

Współzałożycielka Stowarzyszenia Neutrum na rzecz państwa świeckiego (1990).

Współzałożycielka (1991) i wieloletnia szefowa –  jednej z najstarszych i najbardziej skuteczych organizacji działających na rzecz praw kobiet, zwł. na rzecz zdrowia kobiet w zakresie płodności, rozrodczości i planowania rodziny – Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Obecnie jej honorowa Przewodnicząca. 

Ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia i ONZ, współpracowała z różnymi instytucjami Unii Europejskiej i Rady Europy. Autorka wielu raportów do ONZ i Unii Europejskiej na temat łamania praw człowieka, w tym praw kobiet. Wielokrotnie występowała na forach międzynarodowych (ONZ, UE, Harvard University, Columbia University, New School, CUNY, Universytet Kalifornijski na temat praw człowieka).

Nauczycielka języka angielskiego, łaciny i greki w liceach warszawskich.

Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i Rutgers University w Stanach Zjednoczonych.

Wyróżniona przez New School – słynny uniwersytet w Nowym Jorku –  Nagrodą Uniwersytetu na Wygnaniu (University-in-Exile) za walkę o prawa kobiet w Polsce i na świecie.

Członkini Rady Kongresu Kobiet. Prezeska Stowarzyszenia Równość i Nowoczesność.

Z wykształcenia filolożka klasyczna, bioetyczka. W 2017-18 r. studiowała filozofię i nauki polityczne na Sorbonie w Paryżu.

Matka trzech synów.

Miłośniczka muzyki, zwłaszcza klasycznej. Uwielbia pływanie, jazdę na rowerze i Nordic Walking. W Sejmie VII kadencji doprowadziła do zainstalowania parkingów na rowery.

Wanda Nowicka jest posłanką Lewicy i należy do Parlamentarnego Klubu Lewicy.

interpelacje Wandy Nowickiej:

interpelacje posłanki Wandy Nowickiej, którym nadano bieg w IX kadencji Sejmu (strona Sejmu RP)

interpelacje posłanki Wandy Nowickiej, którym nadano bieg w VII kadencji Sejmu (strona Sejmu RP)

wystąpienia sejmowe w IX kadencji

03.03.2020 Posłanka Wanda Nowicka o tym, czy Śląsk jest gotowy na walkę z koronawirusem
03.03.2020 Posłanka Wanda Nowicka o akcji „One Billion Rising” przeciw przemocy wobec kobiet
14.02.2020 Posłanka Wanda Nowicka o wejsćiu w życie „ustawy kagańcowej”
12.02.2020 Posłanka Wanda Nowicka o Raporcie nt. działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r.
23.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka – wystąpienie po przyjęciu przez Sejm „ustawy kagańcowej”
23.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka o konieczności lepszej ochrony zdrowia młodych górników
23.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka – Wnioski z rządowego Programu Przeciw Przemocy w Rodzinie.
22.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka o konieczności podniesienia minimalnej wysokości emerytur
22.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka o aferze GetBack.
22.01.2020 Posłanka Wanda Nowicka o jednym z największych problemów ekologicznych Górnego Śląska
09.01.2020 Wanda Nowicka apeluje o wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, niezależnie od poglądów politycznych.
09.01.2020 Wanda Nowicka o przywróceniu górnikom emerytom praw nabytych
08.01.2020 Wanda Nowicka o Liście Otwartym 72 Sędziów Okręgu Gliwickiego
20.12.2019 Wanda Nowicka mówi w Sejmie o represjach po Czarnym Proteście w Poznaniu

moje inicjatywy

7 marca 2020 został przedstawiony projekt ustawy, przywracającej kobietom pełnię praw i dającej mieszkankom naszego kraju taką samą ochronę, jaką cieszą się pozostałe Europejki.
Piekło Kobiet
W ostrej wymianie zdań z red.Klarenbachem (TVP) i posłem Andruszkiewiczem posłanka Wanda Nowicka przypomina o tym, czym w istocie jest tzw. kompromis aborcyjny. (25.01.2020, program Minęła 20:00 TVP)
Podsumowanie raportu „Federy” o prawa reprodukcyjnych
Misją Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet (PZPK) jest działanie na rzecz zagwarantowania kobietom pełnej realizacji konstytucyjnej zasady równości.

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Do zakresu działania sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE), której przewodniczę, należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.

Komisja MNE działa w oparciu o Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)

więcej o pracy Komisji MNE na stronie Sejmu RP

Posiedzenie 20 lutego 2020, RPO Adam Bodnar
12.02.2020 Na spotkaniu z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego 🇵🇱🇺🇦 i przedstawicielami MSZ podjęłam między innymi kwestię ułatwień wizowych oraz nostryfikacji dyplomów medycznych obywatelek/li Ukrainy. Niestety okazuje się, że władze nie są zainteresowane tymi zagadnieniami A szkoda, bo niedługo zamiast przyjeżdżać do Polski Ukraińcy i Ukrainki wybiorą Niemcy, gdzie czeka się na nich z otwartymi rękami…
11.02.2020 odbyło się wyjątkowe spotkanie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Gościliśmy na nim liczną grupę reprezentującą organizacje romskie, oraz przedstawicieli MSWiA i MEN. Podsumowany został Program Integracji Społeczności Romskiej, który w ciągu ostatnich lat przyczynił się do znacznej emancypacji i poprawy statusu edukacyjnego mniejszości romskiej w Polsce. W szczególności doceniony został program asystentów edukacji romskiej.
Posiedzenie 21 stycznia 2020
07.01.2020 Na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych gorąca dyskusja nt. Raportu MSWiA nt. sytuacji mniejszości nar. i etn. Kontrowersje dotyczyły głównie niewystarczjących środków na działalność organizacji reprezentujących mniejszości.
17.12.2020 Trzeba wreszcie uzdrowić sytuację związaną z osiedlem romskim w Maszkowicach. Rozmawiałam dziś o tym w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie między innymi z reprezentantem Wojewody, wójtem gminy Łącko i przedstawicielami miejscowych służb i instytucji.
16.12.2020 Szkolna świetlica integracyjna „Promyczek” dla dzieci romskich w Nowym Sączu to pozytywny przykład, że jak się chce, można zrobić dużo dla integracji. Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych dzieci romskie mają tu duże możliwosci rozwoju intelektualnego i artystycznego.
16.12.2020 W Polsce XXI wieku ludzie nie mogą mieszkać w takich warunkach. Niezbędne są działania władz lokalnych i rządu by jak najszybciej poprawić sytuację bytową Romów w Maszkowicach. Liczę na dobrą wolę i zaangażowanie wszystkich stron.
11.12.2019 Prowadziłam dzisiaj pierwsze w tej kadencji Sejmu posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wiele jest do zrobienia, będziemy informować o tym, co uda się osiągnąć. Sytuacja niektórych mniejszości jest bardzo trudna.
17.11.2019 Miło mi poinformować, że w obecnej kadencji Sejmu mam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Obiecuję intensywną pracę w komisji i liczę na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.

Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

Misją Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet (PZPK) jest działanie na rzecz zagwarantowania kobietom pełnej realizacji konstytucyjnej zasady równości.
Zespoł podejmuje inicjatywy edukacyjne i legislacyjne na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
Jednocześnie propaguje równouprawnienie w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej w zgodzie z zasadami równouprawnienia kobiet i mężczyzn obowiązującymi w Unii Europejskiej i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie.

W bieżącej kadencji Sejmu Zespół będzie m.in. podejmował inicjatywy legislacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – w tym przemocy ekonomicznej, izolacji sprawcy przemocy, a także definicji gwałtu.

Więcej o pracy PZPK na stronie Sejmu RP.


Parlamentarny Zespół Praw Kobiet
W sobotę 7 marca w godzinach 11-16 odbyło sie w Sejmie RP pierwsze Forum Organizacji i Środowisk Działających na rzecz Praw Kobiet. Wydarzenie jest organizowane przez Parlamentarny Zespół Praw Kobiet. Podczas konferencji zostały przedyskutowane najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed kobietami w Polsce. Wydarzenie stało się punktem wyjsćia dla wypracowania wspólnych inicjatyw, które moga się przyczynić do poprawy sytuacji kobiet i przyspieszyć osiągnięcie gwarantowanej konstytucyjnie równości kobiet i mężczyzn. Co więcej, nasze cykliczne spotkania mogą wzmocnić integrację środowisk kobiecych i stworzyć okazję do wymiany poglądów, informacji i pomysłów na działanie.
W tym roku akcja #OneBillionRising, w ramach której parlamentarzystki tańczyły wspólnie z działaczkami organizacji pro-kobiecych w Senacie RP, dotyczyła konieczności zmiany definicji gwałtu – ma on miejsce, kiedy do seksu dochodzi bez zgody jednej ze stron. (Senat RP, 14.02.2020)
Akcja #OneBillionRising (Senat RP, 14.02.2020)
10.01.2020 reprezentując #ParlamentarnyZespółPrawKobiet spotkałam się z delegacją z Uzbekistanu – przedstawicielkami i przedstawicielami instytucji zajmujących się problemem przemocy wobec kobiet. Wymieniliśmy doświadczenia, rozmawialiśmy o pracach PZPK i o możliwościach ponadparlamentarnej współpracy.
Sejm RP, styczeń 2020: Wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet i Parlamentarnego Zespołu PRaw Reprodukcyjnych z przedstawicielkami organizacji działających na rzecz praw kobiet.
20.11.2019 W naszym kraju nadal zdarzają się przypadki dyskryminacji oraz przemocy wobec kobiet. Zamierzam z całą stanowczością zająć się tego typu problemami. W obecnej kadencji Sejmu będę miała przyjemność pełnić funkcję Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. Z pewnością tematów do pracy nam nie zabraknie.
Zapraszam do współpracy.