Prawa kobiet

Prawa kobiet

Od lat walczę o prawa kobiet.

W obecnej kadencji Sejmu przewodniczę Parlamentarnemu Zespołowi Praw Kobiet, którego misją jest działanie na rzecz zagwarantowania kobietom pełnej realizacji konstytucyjnej zasady równości.
Zespoł podejmuje inicjatywy edukacyjne i legislacyjne na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
Jednocześnie propaguje równouprawnienie w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej w zgodzie z zasadami równouprawnienia kobiet i mężczyzn obowiązującymi w Unii Europejskiej i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie.

Więcej o moich działaniach w ramach współ-kierowanych przeze mnie pro-kobiecych organizacji i instytucji można przeczytać tutaj: