• Home
  • Czy Polska wypowie Konwencję Stambulską?
List posłanek Lewicy w sprawie planowanego przez rząd wycofania się z Konwencji Stambulskiej

Czy Polska wypowie Konwencję Stambulską?

Poniżej przedstawiam listę działań związanych z domaganiem się od rządu informacji na temat planowanego wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, w które jestem zaangażowana.

(19.05.2020) Interpelacja posłanek i posłów Lewicy w sprawie planowanego przez rząd wycofania się z Konwencji Stambulskiej

Niecierpliwie czekam wraz z grupą posłanek i posłów Lewicy na odpowiedź Premiera na interpelację, w której pytamy, dlaczego rząd ma zamiar wycofać się z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (tzw. Konwencji Stambulskiej).
Konwencja jest dokumentem o przełomowym znaczeniu, mogącym się znacząco przyczynić do likwidacji, a przynajmniej dużego zmniejszenia zjawiska przemocy domowej i przemocy wobec kobiet.
Tym bardziej dotycząca wypowiedzenia Konwencji zapowiedź ministra Romanowskiego wzbudziła tak duży niepokój w organizacjach pozarządowych zwalczających przemoc, wśród tysięcy kobiet, które jej doznały lub/i nadal są jej ofiarami, oraz w środowisu politycznym Lewicy.
Choć wiemy, że PiS nie lubi Konwencji Stambulskiej, to może jednak mimo wszystko cofnie się o krok i nie podejmie decyzji tak bardzo szkodliwej dla kobiet i utrwalającej opinię o Polsce jako kraju, w którym systemowo łamie się ich prawa.

(tekst interpelacji na stronie Sejmu)


(18.05.2020) List posłanek Lewicy w sprawie planowanego przez rząd wycofania się z Konwencji Stambulskiej

Zapowiedzi wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, że rząd ma zamiar wycofać się z ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej wywołały ogromny niepokój w środowiskach pozarządowych zwalczających przemoc, wśród tysięcy kobiet, które doznały przemocy lub/i nadal są jej ofiarami oraz w środowisku politycznym Lewicy. 


Poniżej można zapoznać się z tekstem Konwencji Stambulskiej: