Trzeba przegłosować ustawę o izolacji przemocowców

Poniżej znajduje się moje oświadczenie w sprawie ustawy o izolacji przemocowców, wygłoszone w Sejmie 30.04.2020, jeszcze przed głosowaniem. Dobrze że ustawa została przyjęta, choć do ostatniej chwili nie było to oczywiste. Przed nami jeszcze głosowanie w Senacie i podpis prezydenta. Potem ważna będzie szybka i pełna jej implememtacja, tak aby osoby doswiadczające przemocy mogły skutecznie chronić swoje życie przed zwyrodnialcami. Będziemy patrzeć pisowskiej władzy na ręce, sprawdzając czy ustawa jest wcielana w życie. Od dwudziestu lat kobiety i środowiska kobiece walczą o dobre prawo chroniące przed przemocą domową i zapobiegające tej przerażającej patologii życia społecznego. I nadal ani prawo and polityka państwa nie chronią kobiet i innych członków rodziny przed tą zbrodnią. Centrum Praw Kobiet, Feminoteka, Niebieska Linia, Stowarzyszenie Baba i wiele innych organizacji od lat zabiegały o sprawną, szybką i skuteczną izolację sprawcy przemocy od ofiary. Teraz te oczekiwania mają szansę się ziścić. Projekt ustawy rządowej podejmujący ten problem powinien być przyjęty jak najszybciej, szczególnie teraz, w dobie Koronawirusa. Ograniczenia mające na celu ochronę zdrowia publicznego przed skutkami pandemii COVID-19 mają dramatyczny wpływ na sytuację kobiet i ich dzieci doświadczających przemocy. Niedługo miną dwa miesiące odkąd ofiary przemocy są zamknięte ze swoimi oprawcami. Często wynikiem tej sytuacji jest, obok pogłębienia się społecznej izolacji ofiar, także eskalacja przemocy. Co więcej, przebywanie ze sobą w czterech ścianach 24 godziny na dobę, pogarszająca się sytuacja finansowa i niepewność jutra – to czynniki, które generują agresję i przemoc nawet w tych rodzinach, które dotąd były od niej wolne. A co dopiero mówić o tych, w których przemoc domowa jeszcze przed rozpoczęciem kwarantanny była stałym elementem życia rodzinnego. Rząd nie może dłużej ignorować cierpień tysięcy kobiet i dzieci ze sprawą zwyrodnialców. Poniżej wystąpienie w sprawie konieczności izolacji sprawców przemocy domowej z 29.04.2020: