Problem Wysypisk w Zabrzu

Powstają nowe nielegalne wysypiska w Zabrzu! Od lat walczę o ustawy, które będę regulować wysypiska śmieci, by były w odpowiedniej odległości i nie miały wpływu na przyrodę. Zabrze to miasto, w którym głównym problemem jest wysypisko na Biskupicach. To z niego unosi się brzydki zapach latem. Teraz w dodatku powstają nowe nielegalne na obrzeżach stawów i rzek. Napisałam w liście do Pani Prezydent Małgorzaty Mańki Szulik że odpady pozostawione w tych miejscach to między innymi, pozostałości po meblach, armatura łazienkowa, kanapy samochodowe, odpady komunalne, pozostałości po sprzęcie kuchennym, stare telewizory i masowe ilości plastiku. Apelowałam o likwidacje wysypisk, uprzątnięcie miejsc po likwidacji by nadawały się do użytku. Poprosiłam też o zorganizowanie szerokiej akcji w celach prewencyjnych wśród mieszkańców ze szczególnym naciskiem na radnym. Szkolenia te przede wszystkim powinny mówić jakie te wysypiska wyrządzają szkody.Zadałam też pytania: – Jak miasto planuje dbać o ekologię terenów zielonych?-Kiedy miasto zlikwiduje nielegalne wysypiska?-Jaki kroki planuje Pani prezydent, aby w systemowy sposób rozwiązać problem wysypisk?-Czy miasto po likwidacji nielegalnych wysypisk zamierza wysprzątać te tereny, żeby nadawały się do innego użytkowania?