Interweniuję w sprawie Kanału Gliwickiego

Zatrucie, które miało miejsce w obszarze Kanału Gliwickiego nie może pozostać bez reakcji. Potrzebne jest natychmiastowe wyjaśnienie, dlatego też zwróciłam się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, samorządu miasta Gliwice oraz RDOŚ z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Katastrofa ekologiczna, która ma miejsce teraz, czyli zniszczenie jego walorów ekologicznych jest niedopuszczalna, a okoliczności tego zdarzenia muszą zostać wyjaśnione z należytą starannością. Ważne jest również ustalenie substancji, która ciek wodny mogła zanieczyścić. Na podstawie posiadanych przeze mnie informacji jest wysokie prawdopodobieństwo, że poza martwymi rybami obecne są również padłe ptaki i ssaki. Może to stanowić zagrożenie nie tylko dla flory i fauny, ale również ludności zamieszkującej okolice kanału.