Polityka senioralna w Polsce nie działa

Polityka senioralna w Polsce nie działa

Jak wskazują prognozy, do 2050 roku osoby powyżej 65 roku życia będą stanowić już mniej więcej 1/3 naszego społeczeństwa. Tymczasem, choć geriatria została formalnie uznana za kwestię priorytetową w systemie ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia wciąż wydaje się nie przykładać do tej dziedziny specjalnej wagi.