• Home
  • Mój Okręg Wyborczy
  • Interweniowałam w sprawie zlikwidowanej linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Zawadzkie.

Interweniowałam w sprawie zlikwidowanej linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Zawadzkie.

Na prośbę mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego. Interweniowałam w sprawie zlikwidowanej linii kolejowej nr. 144 Tarnowskie Góry – Zawadzkie. Bardzo przejęłam się sytuacją wykluczonych uczniów i studentów, którzy mają problemy z komunikacją do placówek Edukacyjnych. Utrudniony a często niemożliwy dojazd do dobrych uczelni powoduje że młode osoby zostają pozostawione beż możliwości podjęcia dobrze płatnej pracy.
Napisałam List do Ministra Infrastruktury, Marszałka Województwa Śląskiego, Marszałka Województwa Opolskiego i Zarządu Polregio.