Brońmy Konwencji Antyprzemocowej!

Brońmy Konwencji Antyprzemocowej!

Będziemy dążyć do tego, by wystawa pojawiła się w każdym okręgu wyborczym. Celem Lewicy jest uświadomianie o skali przemocy wobec kobiet i dzieci oraz docieranie z informacjami do ofiar przemocy o tym, gdzie i w jaki sposób mogą szukać pomocy.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (ang.Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), potocznie konwencja stambulska (ang.Istanbul Convention) – konwencja o ochronie praw człowieka opracowana przez Radę Europy w celu zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która została udostępniona do podpisu w dniu 11 maja 2011 r. w Stambule w Turcji. Konwencja ma na celu przeciwdziałanie przemocy, ochronę ofiar oraz „położenie kresu bezkarności sprawców”. Do 2020 r. została ona podpisana przez 45 państw oraz Unię Europejską. Z dniem 14 marca 2012 r. Turcja stała się pierwszym państwem, które ratyfikowało konwencję, a następnie w latach 2013–2019 ratyfikowały ją kolejne 33 państwa.