Stop represjom wobec nauczycielek i nauczycieli!

Stop represjom wobec nauczycielek i nauczycieli!

Podjęłam interwencję w związku z represjami wobec nauczycieli/ek, których zastosowania domaga się jedna z przedstawicielek partii rządzącej. Zarzuca się im między innymi uchybienie godności nauczyciela

Jako posłanka sprzeciwiam się wszelkim próbom nacisku na pedagogów, szczególnie w momencie tak trudnym jak pandemia koronawirusa. Samo postępowanie uważam natomiast za szkodliwe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Każdy ma zagwarantowane Konstytucją prawo do wyrażania swojego niezadowolenia i protestowania przeciwko decyzjom organów państwowych.

W piśmie skierowanym do śląskiego kuratorium oświaty zadałam następujące pytania:

  • Na jakiej podstawie prawnej wszczęto postępowania wobec nauczycieli/ek, którzy czynnie uczestniczyli w protestach przeciwko wyrokowi tzw. Trybunału Konstytucyjnego?
  • Jakie jest uzasadnienie wszczęcia tych postępowań?
  • Ile wszczęto postępowań dyscyplinarnych?
  • Czy w trakcie postępowań dyscyplinarnych zapewniona jest bezstronność organów prowadzących?

Więcej na ten temat w Dzienniku Zachodnim:

https://dziennikzachodni.pl/poslanka-wanda-nowicka-staje-w-obronie-slaskich-nauczycieli-bioracych-udzial-w-strajku-kobiet-pisze-do-kuratora-oswiaty-w/ar/c1-15317998?fbclid=IwAR1AHO_2Is9BOg3k_hRj84bipuSxeVLa9FPDNFL6mEuD4o9q9CAzq3Brjr4