Co się dzieje z przeterminowanymi lekarstwami?

Co się dzieje z przeterminowanymi lekarstwami?

Pandemia koronawirusa, z którą zmaga się nasz kraj, wymusza liczne zmiany w funkcjonowaniu systemu publicznej służby zdrowia. Jedna ze zmian, która w tych dniach może umykać naszej uwadze, dotyczy ochrony środowiska, tj. zbierania przez apteki przeterminowanych lekarstw i sprzętu medycznego w celu ich utylizacji. W świetle nowych przepisów, pracownicy aptek nie mogą mieć fizycznego kontaktu z przedmiotami przyniesionymi przez klientów, a więc także z przeterminowanymi lekarstwami i sprzętem medycznym. Poniżej znajduje się więcej informacji i ntekst mojej interpelacji w tej sprawie: