„Zasiłek kampanijny”?

Czy w najnowszych propozycjach rządu rzeczywiście chodzi o bezrobotnych?