Polska policja jest słaba wobec silnych i silna wobec słabych

Polska policja jest słaba wobec silnych i silna wobec słabych?

Trudno oprzeć się wrażeniu, że zastosowanie na taką skalę przemocy wobec protestu, w którym uczestniczyły głównie kobiety i młodzież było rodzajem odreagowania przez policję wstydu związanego z jej nieskutecznością podczas Marszu Niepodległości.

Dlatego wystosowałam dziś do ministra Kamińśkiego interpelację.

Jeśli uzyskam odpowiedzi na zawarte w niej pytania, będzie można zobaczyć dokładniej, z jak wielką dysproporcją działań policji w tych dwóch sytuacjach mamy do czynienia.

Interpelacja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyjaśnienia zaangażowania znacznych sił policji do tłumienia pokojowych protestów 18/19 listopada 2020 r.

Warszawa, dnia 19.11.2020

Sz. P .Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Panie Ministrze,

Wieczorem/w nocy z 18 na 19 listopada 2020 r. znaczne siły policyjne zostały użyte do agresywnego tłumienia pokojowego, legalnego protestu Strajku Kobiet na ulicach Warszawy.

Doszło do tego, że nie tylko demonstranci i demonstrantki byli zamykani w policyjnym kordonie, a jednocześnie bici metalowymi pałkami, ciągnięci po ziemi i traktowani gazem pieprzowym, przemoc dosięgła także posłów i posłanki mimo przysługującego im immunitetu.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że zastosowanie środków przymusu bezpośredniego na taką skalę wobec pokojowego protestu było rodzajem odreagowania przez policję wstydu związanego z jej nieskutecznością podczas  Marszu Niepodległości, który miał miejsce tydzień wcześniej, 11 listopada, kiedy to policja nie była w stanie, czy też może nie chciała, skutecznie zneutralizować uczestniczących w nim agresywnych bandytów.

To w wyniku jej bierności i nieudolności doszło do zniszczeń szacowanych przez Ratusz na kilkadziesiąt tysięcy złotych i podpalenia mieszkania mieszczącego się przy trasie przemarszu.

Wczoraj jednak – z uwagi na to, że protest był pokojowy, a brały w nim udział w większości kobiety i młodzież, policja mogła się łatwo rozprawić z manifestującymi. Osoby demonstrujące zostały potraktowane z wyjątkową brutalnością, w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony.

Coraz częściej polska policja jest słaba wobec silnych i silna wobec słabych.

Jako Posłanka na Sejm RP. jestem zobowiązana do dbałości o przestrzeganie prawa oraz ochronę obywateli i obywatelek przed agresją ze strony służb powołanych do zapewnienia pokoju i porządku. W związku z tym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

1 Ilu Policjantów wzięło udział w zabezpieczaniu Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 w Warszawie?

2 Ile szacunkowo osób (uczestników) wzięło udział w Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 w Warszawie?

3 Ile osób zostało wylegitymowanych podczas Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 w Warszawie?

4 Z iloma wnioskami do Sanepidu wobec uczestników Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 w Warszawie wystąpiła Policja?

5 Ilu policjantów w cywilu wzięło udział w zabezpieczaniu Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 w Warszawie?

6 Ile razy policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego wobec uczestników Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 w Warszawie?

7 Ilu policjantów zostało poszkodowanych w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 w Warszawie?

8 Przeciw ilu uczestnikom Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 w Warszawie toczą się lub będą się toczyć postępowania?

9 Wobec ilu policjantów zaangażowanych w zabezpieczanie Marszu Niepodległości 11 listopada 2020 w Warszawie prowadzone są lub będą prowadzone postępowania dyscyplinarne w związku z ich niewłaściwym zachowaniem w czasie tej akcji?

10 Dlaczego działania policji były tak nieskuteczne , że doszło do wyżej przytoczonych zniszczeń?

Proszę też o odpowiedź na pytania:

11 Ilu Policjantów wzięło udział w zabezpieczaniu demonstracji Strajku Kobiet 18/19 listopada 2020 w Warszawie?

12 Ile osób (uczestniczek i uczestników) szacunkowo wzięło udział w demonstracji Strajku Kobiet 18/19 listopada 2020 w Warszawie?

13 Ile osób zostało wylegitymowanych podczas demonstracji Strajku Kobiet 18/19 listopada 2020 w Warszawie?

14 Z iloma wnioskami do Sanepidu wobec uczestniczek/uczestników demonstracji Strajku Kobiet 18/19 listopada 2020 w Warszawie wystąpiła Policja?

15 Ilu policjantów w cywilu wzięło udział w zabezpieczaniu demonstracji Strajku Kobiet 18/19 listopada 2020 w Warszawie?

16 Ile razy policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego wobec uczestniczek/uczestników demonstracji Strajku Kobiet 18/19 listopada 2020 w Warszawie?

17 Ilu policjantów zostało poszkodowanych w czasie demonstracji Strajku Kobiet 18/19 listopada 2020 w Warszawie?

18 Przeciw ilu osobom uczestniczącym w demonstracji Strajku Kobiet 18/19 listopada 2020 w Warszawie toczą się/będą się toczyć postępowania karne?

19 Wobec ilu policjantów zaangażowanych w zabezpieczanie demonstracji Strajku Kobiet 18/19 listopada 2020 w Warszawie prowadzone są lub będą prowadzone postępowania dyscyplinarne w związku z ich niewłaściwym zachowaniem w czasie tej akcji?

20 Dlaczego policja zastosowała niczym nieuzasadnioną i nieproporcjonalną przemoc wobec uczestniczek i uczestników pokojowej i legalnej demonstracji Strajku Kobiet 18/19 listopada 2020 w Warszawie?

Wanda Nowicka
Posłanka na Sejm RP

zdjęcie: Gazeta Wyborcza