Spotkanie z Zarządem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Spotkanie z Zarządem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W Dąbrowie Górniczej uczestniczyłam dziś w spotkaniu parlamentarzystów z województwa śląskiego z Zarządem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W siedzibie Pałacu Kultury Zagłębia poruszonych zostało wiele ważnych i trudnych tematów m.in. finansowanie oświaty oraz służby zdrowia, gospodarka odpadami, czyste powietrze, infrastruktura, stanowienie prawa czy też fundusze unijne w nowej perspektywie. Z pewnością tego typu spotkania są bardzo potrzebne. Samorząd oraz Parlament powinny ściśle ze sobą współpracować.