Świetne spotkania z młodzieżą w Bytomiu oraz Gliwicach

Posłanki i posłowie sprawują swój mandat poselski nie tylko poprzez udział w procesie legislacyjnym. Do ważnych zadań należy praca w okręgu wyborczym, czyli w moim przypadku w okręgu gliwickim (29), w której ważną częścią jest edukacja społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży nt. Polskiego systemu parlamentarnego.

W bytomskim zespole szkół technicznych ZST Bytom przeprowadziłam lekcję dla uczniów i uczennic. Rozmawialiśmy o fundamentach konstytucyjnych naszego parlamentaryzmu, procesie legislacyjnym, roli prezydenta, pracach komisji sejmowych, a także o zespołach parlamentarnych. Uczniowie pytali, co chciałabym zmienić w Polsce, o złożone projekty ustaw oraz inicjatywę obywatelską. Ciekawa dyskusja i zainteresowana młodzież. Jako była nauczycielka powiem, że fajnie jest wrócić do szkoły i rozmawiać z młodzieżą, zwłaszcza tą, która interesuje się tym, co dzieje się wokół.

Z wielką przyjemnością spotkałam się również w jednym z moich gliwickich biur poselskich z gliwicką młodzieżą z VIII LO ZSO 5 Gliwice zainteresowaną polityką i parlamentaryzmem w ich czasie wolnym. Rozmowom i pytaniom nie było końca, nawet po skończonym spotkaniu. Dziękuję Pani Profesorce Edycie Kobosz-Purpura za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Cieszę się że gliwicka młodzież tak bardzo interesuje się sprawami publicznymi i jest chętna, by się angażować. W kolejnych szkołach będę już niebawem.