Dzieci z niepełnosprawnościami a kryzys COVID-19

Dzieci z niepełnosprawnościami a kryzys COVID-19

COVID-19 to problem, który dotyka również osoby z niepełnosprawnościami. Zgłaszają się do mnie osoby, które obawiają się o przyszłość swoją i swoich dzieci. Jaka pomoc przewidziana jest dla dziecka z niepełnosprawnością, jeśli opiekujący się nim rodzic ma koronawirusa? Jakie świadczenia przysługują rodzicom dorosłych osób z niepełnosprawnościami w przypadku zamknięcia dziennych ośrodków opiekuńczych? Co ze świadczeniami opiekuńczymi dla pracujących rodziców dzieci z niepełnosprawnościami powyżej 8 roku życia? Jak zabezpieczeni będą pracodawcy i pracownicy zakładów pracy chronionej?
Czy są przewidziane dodatkowe gwarancje lub formy wsparcia dla firm niebędących zakładami pracy chronionej, zatrudniających osoby niepełnosprawne?

Takich problemów jest mnóstwo. Mam zamiar złożyć interpelacje w tych sprawach na ręce Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie możemy zapomnieć o wsparciu osób z niepełnosprawnościami w dobie COVID-19.