Upamiętniajmy Prawa Kobiet w przestrzeni publicznej!

Upamiętniajmy Prawa Kobiet w przestrzeni publicznej!

Gorąco popieram inicjatywę nazywania imieniem praw kobiet ważnych miejsc w Gliwicach i Zabrzu.

Poniżej przedstawiam mój list wspierający lokalną inicjatywę nazwania jednego z placów w Gliwicach imieniem praw kobiet. Podobne poparcie wystosowałam dla inicjatywy podjętej w Zabrzu.

 

Jako gliwicka posłanka wyrażam swoje poparcie dla inicjatywy działaczek i działaczy Młodej Lewicy, którzy skierowali do Rady Miasta petycję, w sprawie nazwania jednego z placów w śródmieściu imieniem Praw Kobiet.

Nazwy ulic i placów są symboliczną wizytówką miasta, upamiętniają ważne miejsca czy wydarzenia  historyczne, jak na przykład Plac Rzeźniczy, jak ulica Zwycięstwa. Często ulice miast przypominają nam o zasłużonych osobach, które wspólnota chce uhonorować i upamiętnić. Czasem nazwy ważnych obiektów w mieście upamiętniają idee czy wartości ważne dla lokalnej społeczności. Prawie w każdym mieście można znaleźć plac Konstytucji, Wolności, Przyjaźni czy Zgody.

To bardzo ważne, aby w nowoczesnej Polsce, aspirującej do grona państw wysokorozwiniętych, promować również prawa człowieka będące osiągnięciem społeczeństw ostatnich 150 lat. Zdobycze ruchu kobiecego, których emanacją jest między innymi artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zasługują na wyróżnienie w przestrzeni publicznej, w miejscu godnym oraz odpowiadającym ich powadze. Szczególnie dziś, w obliczu prób ich ograniczania.

Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, że z petycją wystąpiły osoby młode – świadczy to o tym, że najmłodsze gliwiczanki oraz gliwiczanie nie są obojętni na to, co się dzieje w ich mieście, chcą się angażować i mieć wpływ na życie miasta. Inicjatywę należy przyjąć z życzliwością, tym bardziej, że sondy uliczne przeprowadzane m.in. przez lokalne media potwierdzają, że mieszkanki i mieszkańcy przyjmują tę inicjatywę  ze zrozumieniem i życzliwością. 

Wprawdzie wnioskodawcy sugerują konkretną lokalizację, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby radni i radne zaproponowali inną, bardziej według nich odpowiednią. Wierzę, że gliwicka Rada Miasta przychyli się do propozycji młodych ludzi oraz zdecyduje się wybrać właściwe, uwzględniające powyższe czynniki, otoczenie.

Prawa kobiet zasługują na symboliczne uhonorowanie w Gliwicach!

Zobacz też: