Nie czekam 107 lat – zasypać lukę płacową, natychmiast! [VIDEO]

Luka płacowa należy do poważnych problemów, z którymi stykają się kobiety w trakcie swojej kariery zawodowej. Pomimo tego, że zdecydowana większość osób z wykształceniem wyższym w Polsce to właśnie one

Kobiety nie są w żaden sposób gorsze. Wszyscy zasługują na to, żeby zarabiać tyle samo bez względu na swoją płeć. Pomimo oczywistości potrzebnych zmian, sytuacja paradoksalnie wcale się nie poprawia.

Wręcz przeciwnie – według Eurostatu, w roku 2016 różnica między płacami kobiet i mężczyzn wynosiła średnio około 7.2%, w 2018 r. ta przepaść pogłębiła się do 8.8%. Natomiast całkowita różnica zarobków ze względu na płeć miała wynieść aż 31.5%.

To skandal, trzeba natychmiast zareagować, zasypać tę przepaść poprzez wprowadzenie mechanizmów, które poprawią sytuację polskich kobiet, a więc większości społeczeństwa. Dlatego też złożyłyśmy dziś projekt ustawy dotyczący luki płacowej. Zakłada ona:

Informowanie przyszłego pracownika i PiP o średnim poziomie wynagrodzeń w podziale na płeć.

PiP uzyska możliwość interweniowania w przypadku stwierdzenia nierówności płacowych, w tym wykluczania firm z uczestnictwa w zamówieniach publicznych.