Wiceszef Ordo Iuris ma zajmować się w UE równością płci i osób LGBT?

Wiceszef Ordo Iuris ma zajmować się w UE równością płci i osób LGBT?

Wysłałam dziś do premiera Morawieckiego interpelację w sprawie rekomendacja przez rząd Tymoteusza Zycha – wiceszefa Ordo Iuris – do grupy „Różnorodność Europy” w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – jednego z organów doradczych Unii Europejskiej.

Głównymi wartościami, na których skupiają się prace grupy są różnorodność i równość, rozumiane między innymi w kontekście praw kobiet i mniejszości seksualnych.

Cele Ordo Iuris są sprzeczne z powyżej wymienionymi wartościami.

Uważam, że ta rekomendacja może skończyć się podobną kompromitacją jak niedawne nominowanie Tomasza Greniucha na p.p. przewodniczącego delegatury IPN we Wrocławiu.

Poniżej treść mojej interpelacji:

Sz. P. Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

al. Ujazdowskie 1/3,

00-583 Warszawa

Interpelacja w sprawie oddelegowania przedstawiciela Ordo Iuris do grupy „Różnorodność Europy” w EKES

Szanowny Panie Premierze,

Zwracam się do Pana w związku z tym, że p. Tymoteusz Zych – przedstawiciel skrajnie prawicowej organizacji Ordo Iuris został z rekomendacji polskiego rządu członkiem grupy „Różnorodność Europy” w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – jednego z organów doradczych Unii Europejskiej. Grupa „Różnorodność Europy”  reprezentuje między innymi organizacje działające na rzecz równego traktowania płci, a także mniejszości i grup zmarginalizowanych. Głównymi wartościami, na których skupiają się prace grupy są różnorodność i równość, rozumiane między innymi w kontekście praw kobiet i mniejszości seksualnych.

Cele Ordo Iuris są sprzeczne z powyżej wymienionymi wartościami. Warto przypomnieć, że organizacja ta dąży między innymi do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, stara się też przekonać społeczeństwo o powiązaniu osób LGBT+ ze zjawiskiem pedofilii (tzw. akcja Stop Pedofilii) i broni tzw. „terapii konwersyjnych” dla osób homoseksualnych, mimo że są sprzeczne z wiedzą medyczną i niebezpieczne.

Krótko mówiąc, działania Ordo Iuris są wymierzone przeciwko prawom osób LGBT+ i kobiet, co stoi w oczywistej sprzeczności z wyrastającymi z wartości europejskich celami grupy „Różnorodność Europy”.

Konsekwencje rekomendacji p. Zycha mogą okazać się analogiczne do tych, jakie niedawno spowodowała nominacja dr Tomasza Greniucha na p.o. przewodniczącego Delegatury IPN we Wrocławiu. Delegowanie do instytucji publicznej działającej w określonych celach osoby, która tych celów nie podziela, lub wręcz je zwalcza, jest policzkiem wobec tej instytucji i kompromitacją osób odpowiedzialnych za całą sytuację – tak jak w przypadku nominacji p. Greniucha, z której trzeba było się w niesławie wycofywać, pod wpływem powszechnego oburzenia. Grupa „Różnorodność Europy” może dojść do wniosku, że spotkał ją ze strony władz RP zaplanowany i przemyślany afront.

Jako Posłanka na Sejm RP jestem zobowiązana do dbałości o to, by prawa kobiet i mniejszości były respektowane, dlatego też budzi mój niepokój możliwa próba torpedowania ich na poziomie unijnym. W związku z tym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Pan Premier świadomie rekomendował p. Tymoteusz Zycha do grupy „Różnorodność Europy”, mimo że jej misja i cele są wyraźnie sprzeczne z misją i celami organizacji, której jest wiceprzewodniczącym?
  2. Dlaczego rząd nie wysłał zamiast p. Zycha osoby, której wartości, praca i doświadczenie odpowiadałyby profilowi, misji i celom grupy „Różnorodność Europy”?
  3. Jaki cel zamierza osiągnąć rząd poprzez rekomendację p. Tymoteusza Zycha do grupy „Różnorodność Europy”?
  4. Jeśli rząd dokonał tej rekomendacji w pełni świadomie, czy oznacza to, że chce doprowadzić na szczeblu unijnym do konfrontacji wartości reprezentowanych przez Ordo Iuris z tymi, w oparciu o które powstała grupa „Różnorodność Europy”?
  5. Czy rekomendacja p. Tymoteusza Zycha oznacza, że rząd popiera cele Ordo Iuris w zakresie praw człowieka?
  6. Czy rekomendacja przez rząd p. Tymoteusza Zycha do grupy „Różnorodność Europy” jest realizacją „rechrystianizacji Europy”, o której mówił Pan w wywiadzie medialnym w grudniu 2017 r.?

Z poważaniem

Wanda Nowicka

Posłanka na Sejm RP

Poniżej interpelacja w formacje pdf:

Po wysłaniu przeze mnie powyższej interpelacji (równolegle do kieroenictwa grupy został przez grupę europarlamentarzystów wysłany list w tej samej sprawie), kKierownictwo grupy „Diversity Europe” w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym (EKES) wyraziło poważne zaniepokojone tym, że polski rząd oddelegował do niej wiceszefa #OrdoIuris.

Misja i wartosci Ordo Iuris są zaprzeczeniem „Diversity Europe” (która zajmuje się między innymi obroną równych praw LGBTI), a wysyłanie tam przedstawiciela tej fundamentalistycznej organizacji mogło zostać uznane za prowokację.

Czy o to chodziło?

Oto oficjalne stanowisko Grupy „Diversity Europe”:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/reply-presidency-diversity-europe-group-letter-meps-concerning-nomination-vp-board-ordo-iuris-diversity-europe-group