Sukces w walce o dobrostan Wilczych Dołów

Wystąpiłam w ostatnim czasie ze skargami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącymi niepokojącyh działań w obszarze gliwickich Wilczych Dołów.

W związku z tym z zadowoleniem przyjęłam informację o tym, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, w odpowiedzi na moje pismo, podjęła czynności zmierzające do usunięcia odpadów z terenów o wysokich walorach przyrodniczych. Postępowanie dotyczy działek 61/2, 62/4 oraz 63/4 znajdujących się w posiadaniu Miasta Gliwice.

To tylko reakcja na część z podniesionych przeze mnie zarzutów, oczekuję odpowiedzi na dalszą część mojej skargi. Wierzę, że RDOŚ w odpowiedni sposób zareaguje na patologie mające miejsce w tym obszarze.