Apel do prezydenta Dudy o odebranie Krzyża Zasługi T.Greniuchowi

Apel do prezydenta Dudy o odebranie Krzyża Zasługi T.Greniuchowi

Skierowałam dziś do prezydenta Andrzeja Dudy list z apelem o odebranie Tomaszowi Greniuchowi Brązowego Krzyża Zasługi.

Jakkolwiek dziwne byłoby, gdyby przed przyznaniem tego odznaczenia w roku 2018 Kancelaria Prezydenta nie wiedziała o faszystowskich poglądach i aktywności Greniucha, to teraz jest doskonały moment, by Prezydent w sposób wyraźny odciął się od tego rodzaju osób.

Oto treść mojego Apelu:

Sz.P. Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Wiejska 10

00-489 Warszawa

Apel o odebranie dr Tomaszowi Greniuchowi Brązowego Krzyża Zasługi

Warszawa, 23.02.2021

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracam się do Pana z apelem o odebranie dr Tomaszowi Greniuchowi Brązowego Krzyża Zasługi, który przyznał mu Pan w roku 2018.  

W roku 2013 dr Tomasz Greniuch opublikował książkę „Droga nacjonalisty”, w której zdradził swoje skrajne poglądy i aspiracje, odwoływał się też m.in. do myśli Leona Degrell’a – walońskiego nacjonalisty, hitlerowskiego kolaboranta, nazisty i pułkownika Waffen SS.

Kancelaria Prezydenta z pewnością musiała o tym wiedzieć, podobnie jak o wielu działaniach p.Greniucha związanych z promocją ideologii totalitarnej, zanim przyznał mu Pan Brązowy Krzyż Zasługi.

Wczoraj, w sytuacji powszechnego społecznego oburzenia, po nacisku ze strony niezależnych mediów i opozycji, dr Greniuch ustąpił ze stanowiska p.o. przewodniczącego wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Dwa dni temu Kancelaria Prezydenta przekazała Pana wypowiedź, że „dyrektorem w IPN może być wyłącznie osoba o nieposzlakowanej opinii”.

Niniejszym apeluję, by postawił Pan kropkę nad i odebrał dr. Tomaszowi Greniuchowi Brązowy Krzyż Zasługi.

Będzie to jednoznaczny sygnał, że teraz już uznaje Pan, że osoby, które jak p.Greniuch są lub były zaangażowane w promocję ideologii totalitarnej, głoszenie haseł rasistowskich i antysemickich,  a także używające faszystowskich i nazistowskich symboli (T.Greniuch posługiwał się wielokrotnie nazistowskim pozdrowieniem) nie powinny otrzymywać polskich odznaczeń państwowych.

Z poważaniem

Wanda Nowicka Posłanka na Sejm RP

Apel w wersji pdf: