Szokująca wycinka drzew w Gliwicach – interwencja

Interweniuję w sprawie wycinki drzew w rejonie gliwickiego placu Piastów oraz okolic dworca kolejowego

Według lokalnych aktywistów urząd milczał na temat wycinki drzew. 17 lutego niespodziewanie ogłoszono plany zakładające m.in. ich usunięcie. Zieleń jest bardzo ważna, należy walczyć o jej zachowanie a plany dotyczące wszelkich modernizacji przestrzeni miejskiej powinny uwzględniać jej istnienie.

W swojej interwencji pytam:

1. Ilu drzew i krzewów dotyczy wycinka, jakie są obwody i wymiary korony poszczególnych drzew i wymiary krzewów?

2. Jaki jest powód wycinki?

3. Czy rozważano alternatywne dla wycinki możliwości pogodzenia wymogów budowy centrum przesiadkowego z istniejącym drzewostanem? Jeśli tak, to jakie alternatywy rozważano i z jakich powodów podjęta została decyzja o wycince?

4. Czy było rozważane przesadzenie choć części drzew? Jeśli tak, dlaczego nie zdecydowano się na taki krok?

5. Czy zostały przeprowadzone badania stanu drzew i krzewów przed wycinką, a jeśli tak, to przez kogo, i jakie metody zostały wykorzystane (np. oględziny, badanie tomografem dźwiękowym). Jaki jest stan drzew i krzewów na podstawie ww. badań?

6. Na jakiej podstawie prawnej następuje wycinka? Czy została wydana zgoda, a jeśli tak, to przez jaki organ?