Prace porządkowe na Cmentarzu Żydowskim w Pyskowicach

Porządki na Cmentarzu Żydowskim w Pyskowicach

Wczorajszy dzień upłynął nam na pracach porządkowych na Cmentarzu Żydowskim w Pyskowicach. To drugie miejsce, którym wraz z Przedwiośnie w Śląskim zajęliśmy się w ramach akcji Posprzątajmy świat wokół nas. Pogoda dopisała, było nas całkiem sporo, ale oczywiście zachowaliśmy zasady bezpieczeństwa.

Tym razem wydarzenie trwało dwa dni. W sobotę rozpoczął je Burmistrz Pyskowic Adam Wójcik wraz z radnymi, pracownikami Urzędu Miejskiego i mieszkańcami miasta. W niedzielę byli z nami między innymi europoseł Łukasz Kohut, Leszek Jodliński, Roland Skubała, Błażej Kupski, Małgorzata Tkacz-Janik, Katarzyna Szota-Eksner i wiele innych zaangażowanych społecznie osób. Ogromne podziękkwania dla wszystkich!

Jako Przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych wiem, jak ważne jest zachowanie pamięci o naszej tożsamości narodowej. W dzisiejszym, mocno podzielonym społeczeństwie, takie akcje to nie tylko prace porządkowe, ale także budowanie więzi ponad podziałami i przeciwdziałanie rosnącym uprzedzeniom i nacjonalizmom.

*za zdjęcie grupowe dziękuję Monice Burszczan.