Stan wody w Kanale Gliwickim ciągle się pogarsza.

W moim wystąpienia podczas 77 posiedzenia IX kadencji sejmu poruszyłam temat rzeki Odry. Zwróciłam się z zapytaniem o konkretne informacje odnośnie podjętych działań rządu mających na celu ochronę jej dopływu, czyli Kanału Gliwickiego przed nadmiernym zasoleniem oraz wskazania, jakie zakłady oraz kopalnie go zanieczyszczają? Poprosiłam również o informację dotyczące prowadzonego monitoringu w związku z faktem, iż jak się okazuje, ponad 20 km tego traktu wodnego jest pozbawione odpowiedniego nadzoru.