Odpowiedź na zapytanie w sprawie egzaminów na ŚUM.

Niedawno wystosowałam do władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zapytanie w sprawie działań, które podjęła uczelnia ograniczających możliwość szerzenia się SARS-CoV-2 podczas egzaminów stacjonarnych.

W odpowiedzi na moje pismo, uniwersytet zapewnił, że wszystkie procedury pandemiczne zostaną zachowane, a uniwersytet udostępni studentom/kom pozostającym w izolacji/kwarantannie możliwość przywrócenia terminu egzaminu.

Mam nadzieję, że uczelnia wywiąże się ze swoich zobowiązań, a społeczność uczelni nie zostanie pokrzywdzona w wyniku decyzji zakładającej organizację egzaminów w trybie kontaktowym. Będę monitorować sprawę i, w razie naruszeń, interweniować. Całość odpowiedzi poniżej: