Odbyła się Rada Krajowa Lewicy

Lewica jest partią demokratyczną, która stawia na uczestnictwo członków/kiń w procesach decyzyjnych. Dlatego też została powołana Rada Krajowa, organ statutowy, którego celem jest podejmowanie wiążących uchwał w sprawach istotnych dla partii.

Mam przyjemność być członkinią tego gremia. Podczas Rady Krajowej mówiłam o potrzebie łączenia środowisk kobiecych z obu partii, które stworzyły Nową Lewicę. Razem walczymy o prawa kobiet i równość płci!