Spotkanie z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego

Spotkanie z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego

Na spotkaniu z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego z Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych i przedstawicielami MSZ podjęłam między innymi kwestię ułatwień wizowych oraz nostryfikacji dyplomów medycznych obywatelek/li Ukrainy. Niestety okazuje się, że władze nie są zainteresowane tymi zagadnieniami. A szkoda, bo niedługo zamiast przyjeżdżać do Polski Ukraińcy i Ukrainki wybiorą Niemcy, gdzie czeka się na nich z otwartymi rękami…