Ratujmy Wilcze Doły - konferencja prasowa

Ratujmy Wilcze Doły – konferencja prasowa

Wczoraj odbyła się zorganizowana przeze mnie konferencja prasowa z udziałem posła Maciej Konieczny i przedstawicieli komitetu społecznego Ratujmy Wilcze Doły w Gliwicach.

W porozumieniu ze społecznikami zdecydowałam się na złożenie petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawie dotyczącej inwestycji na Wilczych Dołach.

Naszym celem nie jest powstrzymanie działań przeciwpowodziowych, ale przede wszystkim stworzenie alternatywnego projektu, który osiągnie te same cele bez takiej ingerencji w środowisko naturalne. Ważna jest też kwestia konsultacji, które nie mogą być pozorowane, ale przeprowadzone na partnerskich zasadach ze stroną społeczną, która poza pasją, troską o dobro wspólne, odznacza się wyjątkowa wiedzą i kompetencją w kwestii Wilczych Dołów. I z tego dobra – jakim jest aktywny ruch społeczny w Gliwicach powinno się korzystać, a nie lekceważyć.

Już po konferencji wzięłam udział w zdalnej sesji Rady Miasta, podczas której przekazałam radnym informację o złożonej petycji i zachęciłam do poparcia mieszkańców w ich staraniach o zachowanie cennych terenów zielonych.

Tekst petycji dostępny jest poniżej: