Interweniuję w sprawie gliwickiego wysypiska

Zainterweniowałam w sprawie gliwickiego wysypiska. Mieszkańcy poinformowali mnie, że zwozi się na nie odpady z okolicznych miejscowości. W związku z tym wystąpiłam do Prezydenta Gliwic celem wyjaśnienia sytuacji. Zgodnie z posiadanymi przeze mnie informacjami z powodu aktualnego sposobu wykorzystywania składowiska, obniżono jego przewidywany okres eksploatacji z 30 do 6 lat.

Szanowny Panie Prezydencie,

W reakcji na sygnały od mieszkańców, kieruję do Pana pismo w sprawie dotyczącej codziennych problemów Gliwic. Takie zagadnienia jak ekologia, odpowiedzialne gospodarowanie odpadami oraz budowanie miasta o przejrzystych finansach, powinny należeć do priorytetów władz miejskich.

Sprawą, która wymaga według mnie wyjaśnienia jest gliwickie wysypisko. Pojawiają się informacje, jakoby na skutek zwożenia tam odpadów z ościennych miejscowości, doprowadzano do obniżenia deklarowanego początkowo czasu użytkowania. Istnieje obawa, że spowodowuje to konieczność wydzielenia kolejnego miejsca składowania odpadów.

Jak wynika z posiadanych przeze mnie informacji, planowany czas użytkowania istniejącego składowiska był obliczony na 30 lat, przy aktualnym stopniu zużycia zmniejszyć się on miał do 6 lat. Nieznane pozostają również plany miasta wobec odpadów składowanych wokół gliwickiej oczyszczalni.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. Z 2018 r. Poz. 1799), zwracam się o odpowiedź na poniższe pytania:

Dlaczego na Gliwickie wysypisko przywożone są śmieci z okolicznych miejscowości, kto na to pozwala?

Czy miasto wydało zgodę na zwożenie odpadów spoza Gliwic?

Na ile lat, biorąc pod uwagę aktualną i przewidywaną eksploatację gliwickiego wysypiska, przewidziany jest okres jego działalności? Co będzie po wykorzystaniu jego pojemności?

Czy przewiduje się modernizację gliwickiej ciepłowni w taki sposób, żeby przejść na opalanie alternatywne wobec węgla. Jeśli tak, to kiedy?

Czy przewiduje się budowę spalarni śmieci. Jeśli tak to, kiedy?

Co z utylizacją odpadów, które są gromadzone wokół oczyszczalni ścieków?

Z poważaniem
Wanda Nowicka
Posłanka na Sejm RP