Trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej

Trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej

W takich jak obecne okolicznościach Konstytucja przewiduje wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Rada Ministrów może wprowadzić go na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, a jego przedłużenie może nastąpić za zgodą Sejmu.