Izolujmy sprawców przemocy domowej od ich ofiar

Izolujmy sprawców przemocy domowej od ich ofiar

Dzisiaj w Sejmie na wniosek Lewicy,  z inicjatywy Anity Kucharskiej-Dziedzic, jest procedowany rządowy projekt ustawy, którego celem jest wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Projekt ma drobne usterki, ale jest bardzo dobry. Lewica wystąpi o szybkie jego procedowanie.

Będzie to „sprawdzam” wobec rządu, czy rzeczywiście chce poprawić ochronę kobiet przed przemocą, czy „zamrozi” ten projekt podobnie jak pakiet alimentacyjny, który krążył w systemie, ale ostatecznie nie został przyjęty.