• Home
 • Wspierajmy Domy Pomocy Społecznej
Wspieram DPS „Kombatant”

Wspierajmy Domy Pomocy Społecznej

W związku z pandemią COVID19 w bardzo ciężkiej sytuacji znalazły się domy pomocy społecznej, których sytuacja nawet przedtem nie była latwa. W szczególności poruszyła mnie sytuacja Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, który znajduje się w w Bytomiu – Miechowicach, a wiec w moim okręgu wyborczym. 31 marca 2020 gdy u jednego ze 126 podopiecznych stwierdzono koronawirusa, wszyscy zostali objęci kwarantanną. Zakażony mężczyzna trafił do szpitala w Tychach, gdzie nadal przebywa. 7 kwietnia wszystkim 26 pracownikom DPS „Kombatant”, którzy również podlegają kwarantannie, pobrano wymazy. Próbki zostały przekazane do laboratorium, gdzie są badane na obecność koronawirusa. 

Dlatego zaangażowałam się w pomoc dla tego DPS-u. Poza wsparciem finansowym, przekazałam mu pewną ilosć maseczek wyprodukowanych w moim biurze poselskim.

W tych ciężkich czasach, koniecznie trzeba też wspierać nie tylko służbę zdrowia, ale też inne instytucje zajmujące się pomocą ludziom – a więc także pobliskim, lokalnym DPS-om. Takie działania są naprawdę bardzo potrzebne, bo pomoc ze strony państwa jest niestety wysoce niezadowalająca.

Poniżej można pobrać list, jaki moje biuro poselskie rozsyła do Domów Pomocy Społecznej, z prośbą o podanie następujących informacji:

 1. Jakie procedury dotyczące profilaktyki zarażeń wirusem zostały wprowadzone w  Waszej placówce?
 2. Czy personel zatrudniony w DPS został  w dostateczny sposób przygotowany do rozpoznawania symptomów koronawirusa u mieszkańców?         
 3. Jakiego rodzaju zabezpieczenia dezynfekcyjne dotyczące personelu, jak również o samych mieszkańców wprowadzono w placówce ?
 4. Czy w związku z zagrożeniem koronawirusem wprowadzono w placówce ograniczenia          w korzystaniu z praw przysługujących mieszkańcom, a jeśli tak to jakiego rodzaju?
 5.             Czy mieszkańcy zgłaszający objawy mogące świadczyć o zarażeniu wirusem są poddawani izolacji, a jeśli tak, to czy taka izolacja ma miejsce w obrębie placówki, w której przebywają, czy też jest stosowana w warunkach szpitalnych?
 6. Czy wprowadzone zostały ograniczenia wizyt w DPS dla osób odwiedzających, a jeśli tak            to jakie?
 7. Czy wprowadzono oraz jakiego rodzaju dodatkowe środki ostrożności związane                       z zapobieganiem koronawirusowi wobec osób wchodzących na teren domu?
 8. Proszę o podanie informacji na temat stopnia (nie)pełnosprawności a tym samym samodzielności pensjonariuszy?
 9. Czy w placówkach są opracowane i wdrożone procedury na okoliczność wysokiego stopnia zachorowań / absencji wśród personelu placówki?
 10. Czy placówki są wyposażone w wystarczającą ilość środków ochrony osobistej dla personelu    i pensjonariuszy (rękawiczki, maseczki, przyłbice, termometry bezdotykowe, środki dezynfekcyjne)?
 11. Jakie są Państwa najpilniejsze potrzeby w związku z panującą sytuacją i czy otrzymujecie wystarczającą pomoc od władz samorządowych, NFZ i rządu. Czy korzystacie z pomocy wolontariuszy, a jeśli tak, to w jakim stopniu?

Te informacje nie tylko pomogą mi w poszerzeniu wiedzy na temat stanu DPS–ów w okręgu, ale mam nadzieję, że ułatwią również odpowiednią pomoc dla tych ośrodków. W razie potrzeby proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Aktualne informacje dotyczące sytuacji DPS „Kombatant można odnaleźć tutaj.