Zachowajmy kolej piaskową!

Zachowajmy kolej piaskową!

Jako posłanka wybrana również z Zabrza, wspieram całym sercem inicjatywę zachowania zabytkowej kolei piaskowej, której grozi likwidacja przez prywatnego właściciela.

Skierowałam swoje pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prezydentki miasta Zabrze Małogrzaty Mańki-Szulik, proszę w nich o interwerncję w tej jakże pilnej sprawie – lada chwila rozpocząć się ma demontaż infrastruktury. Liczę na to, że uda się uratować tę perłę kolejnictwa oraz wyjątkowy zabytkowy most zsypowy Wojciech.

Przykłady takich miejsc jak Kopalnia Guido czy Sztolnia Królowa Luiza świadczą o tym, że kopalnie oraz infrastruktura towarzysząca gospodarce wydobywczej mogą służyć przyszłym pokoleniom,
jako świadectwo rozwoju i ewolucji gospodarczej regionu.