• Home
  • Tag Archives:  Ustawa Parytetowa
  • Złożyłam projekt ustawy parytetowej

    Miarą pozycji kobiet w kraju jest ich reprezentacja w organach przedstawicielskich. Zbyt wysoka maskulinizacja jest świadectwem dyskryminacji kobiet w życiu politycznym. Niektórzy powiedzą, że mamy marszałkinię Sejmu oraz mieliśmy cztery premierki. Wyjątek…