• Home
  • Sytuacja polskiej onkologii
Sytuacja polskiej onkologii

Sytuacja polskiej onkologii

Zaapelowałam do Prezydenta Andrzeja Dudy o poparcie dla projektów Lewicy, które przyczynią się do zdecydowanego polepszenia sytuacji. Przypomniałam, że Lewica złożyła projekt ustawy o finansowaniu ochrony zdrowia i zwiększenie nakładów na nią do 7,2% PKB. Propozycja dałaby ponad 150 mld zł na ochronę zdrowia, w porównaniu do 100 mld zł, które obecnie przekazuje PiS. Te dodatkowe pieniądze pozwoliłyby na podjęcie realnych działań naprawczych. Prawo i Sprawiedliwość niestety nie kwapi się z poparciem projektu #Lewica. Zamiast na realne wsparcie dla polskiej onkologii woli dać 2 mld zł na propagandę sukcesu w TVP. To jest środkowy palec i pogarda, jakie władza pokazuje wszystkim chorym i potrzebującym. Powyższe środki, w połączeniu z programem profilaktycznym oraz edukacją zdrowotną, którą Lewica postuluje wprowadzić w szkołach pozwolą uratować tysiące żyć!

Natomiast Barbara Słania zauważyła, że w strategii onkologicznej przyjętej przez rząd na lata 2020-2030 mówi się o wzroście nakładów na walkę z rakiem o niecałe 5 mld złotych w ciągu najbliższych 10 lat. Co daje około 500 mln rocznie. To jest od 4 do 6 razy za mało w stosunku do tego, ile potrzeba. Z drugiej strony PiS dał 4 razy więcej na TVP. Przedstawicielka partii Razem dodała, że za 2 mld zł można między innymi:

  • zatrudnić 2100 specjalistów onkologów (obecnie mamy około 3000),
  • wykonać 350 000 specjalistycznych badań takich jak PET,
  • wybudować 4 duże szpitale onkologiczne,
  • mniej niż połowa tej kwoty zapewniłaby pełny dostęp do najnowocześniejszych leków.