• Home
  • Parlamentarny Zespół Praw Kobiet
Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

Misją Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet (PZPK) jest działanie na rzecz zagwarantowania kobietom pełnej realizacji konstytucyjnej zasady równości.
Zespoł podejmuje inicjatywy edukacyjne i legislacyjne na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
Jednocześnie propaguje równouprawnienie w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej w zgodzie z zasadami równouprawnienia kobiet i mężczyzn obowiązującymi w Unii Europejskiej i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie.

W bieżącej kadencji Sejmu Zespół będzie m.in. podejmował inicjatywy legislacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – w tym przemocy ekonomicznej, izolacji sprawcy przemocy, a także definicji gwałtu.

Więcej o pracy PZPK na stronie Sejmu RP.


Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

(23.06.2020) XII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy

Wiceprzewodnicząca RN Ukrainy Olena Kondratiuk na moje pytanie o przemoc w czasie pandemii oraz o Europejską Konwencję przeciw Przemocy potwierdziła, że tak jak w Polsce przemoc wobec kobiet się zwiększyła i ratyfikacja Konwencji jest potrzebna.


(06.05.2020) O dyskryminacji niektórych Kół Gospodyń Wiejskich

Nie ma kobiet lepszych i gorszych. Wszystkie kobiety zasługują na  pomoc i wsparcie ze strony państwa – równo, sprawiedliwie i bez dyskryminacji


(15.04.2020) O projekcie całkowitego zakazu aborcji


(15.04.2020) Akcja #PatrzymyNaWas w Sejmie


(13.04.2020) PZPK przeciw restrykcyjnemu projektowi ustawy antyaborcyjnej

Parlamentarny Zespół Praw Kobiet wyraża głęboki sprzeciw względem represyjnego projektu firmowanego przez p. Godek, który w drastyczny sposób pozbawia kobiety resztek praw reprodukcyjnych, które jeszcze pozostały.

(07.03.2019) Forum Organizacji i Środowisk Działających na rzecz Praw Kobiet

W sobotę 7 marca w godzinach 11-16 odbyło sie w Sejmie RP pierwsze Forum Organizacji i Środowisk Działających na rzecz Praw Kobiet. Wydarzenie jest organizowane przez Parlamentarny Zespół Praw Kobiet. Podczas konferencji zostały przedyskutowane najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed kobietami w Polsce.

Wydarzenie stało się punktem wyjscia dla wypracowania wspólnych inicjatyw, które moga się przyczynić do poprawy sytuacji kobiet i przyspieszyć osiągnięcie gwarantowanej konstytucyjnie równości kobiet i mężczyzn. Co więcej, nasze cykliczne spotkania mogą wzmocnić integrację środowisk kobiecych i stworzyć okazję do wymiany poglądów, informacji i pomysłów na działanie.


(14.02.2020) Akcja #OneBillionRising w polskim parlamencie

W tym roku akcja #OneBillionRising, w ramach której parlamentarzystki tańczyły wspólnie z działaczkami organizacji pro-kobiecych w Senacie RP, dotyczyła konieczności zmiany definicji gwałtu – ma on miejsce, kiedy do seksu dochodzi bez zgody jednej ze stron. (Senat RP, 14.02.2020)


(10.01.2020) Spotkanie PZPK z delegacją z Uzbekistanu

Dziś, reprezentując #ParlamentarnyZespółPrawKobiet, spotkałam się z delegacją z Uzbekistanu – przedstawicielkami i przedstawicielami instytucji zajmujących się problemem przemocy wobec kobiet. Wymieniliśmy doświadczenia, rozmawialiśmy o pracach PZPK i o możliwościach ponadparlamentarnej współpracy.


(07.01.2020) Spotkanie PZPK z przedstawicielkami organizacji działających na rzecz praw kobiet

Dziś miało miejsce wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet i Parlamentarnego Zespołu Praw Reprodukcyjnych z przedstawicielkami organizacji działających na rzecz praw kobiet.


(20.11.2019) Powstał Parlamentarny Zespł Praw Kobiet

W naszym kraju nadal zdarzają się przypadki dyskryminacji oraz przemocy wobec kobiet. Zamierzam z całą stanowczością zająć się tego typu problemami. W obecnej kadencji Sejmu będę miała przyjemność pełnić funkcję Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. Z pewnością tematów do pracy nam nie zabraknie.
Zapraszam do współpracy.