Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

Misją Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet (PZPK) jest działanie na rzecz zagwarantowania kobietom pełnej realizacji konstytucyjnej zasady równości.
Zespoł podejmuje inicjatywy edukacyjne i legislacyjne na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
Jednocześnie propaguje równouprawnienie w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej w zgodzie z zasadami równouprawnienia kobiet i mężczyzn obowiązującymi w Unii Europejskiej i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie.

Więcej o pracy PZPK na stronie Sejmu RP.


W ostrej wymianie zdań z red.Klarenbachem (TVP) i posłem Andruszkiewiczem posłanka Wanda Nowicka przypomina o tym, czym w istocie jest tzw. kompromis aborcyjny. (25.01.2020, program Minęła 20:00 TVP)
Podsumowanie raportu „Federy” o prawa reprodukcyjnych