Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

Misją Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet (PZPK) jest działanie na rzecz zagwarantowania kobietom pełnej realizacji konstytucyjnej zasady równości.
Zespoł podejmuje inicjatywy edukacyjne i legislacyjne na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.
Jednocześnie propaguje równouprawnienie w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej w zgodzie z zasadami równouprawnienia kobiet i mężczyzn obowiązującymi w Unii Europejskiej i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakresie.

W bieżącej kadencji Sejmu Zespół będzie m.in. podejmował inicjatywy legislacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – w tym przemocy ekonomicznej, izolacji sprawcy przemocy, a także definicji gwałtu.

Więcej o pracy PZPK na stronie Sejmu RP.


Parlamentarny Zespół Praw Kobiet

(06.05.2020) O dyskryminacji niektórych Kół Gospodyń Wiejskich

Nie ma kobiet lepszych i gorszych. Wszystkie kobiety zasługują na  pomoc i wsparcie ze strony państwa – równo, sprawiedliwie i bez dyskryminacji


(15.04.2020) O projekcie całkowitego zakazu aborcji


(15.04.2020) Akcja #PatrzymyNaWas w Sejmie


(13.04.2020) PZPK przeciw restrykcyjnemu projektowi ustawy antyaborcyjnej

Parlamentarny Zespół Praw Kobiet wyraża głęboki sprzeciw względem represyjnego projektu firmowanego przez p. Godek, który w drastyczny sposób pozbawia kobiety resztek praw reprodukcyjnych, które jeszcze pozostały.

(07.03.2019) Forum Organizacji i Środowisk Działających na rzecz Praw Kobiet

W sobotę 7 marca w godzinach 11-16 odbyło sie w Sejmie RP pierwsze Forum Organizacji i Środowisk Działających na rzecz Praw Kobiet. Wydarzenie jest organizowane przez Parlamentarny Zespół Praw Kobiet. Podczas konferencji zostały przedyskutowane najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed kobietami w Polsce.

Wydarzenie stało się punktem wyjscia dla wypracowania wspólnych inicjatyw, które moga się przyczynić do poprawy sytuacji kobiet i przyspieszyć osiągnięcie gwarantowanej konstytucyjnie równości kobiet i mężczyzn. Co więcej, nasze cykliczne spotkania mogą wzmocnić integrację środowisk kobiecych i stworzyć okazję do wymiany poglądów, informacji i pomysłów na działanie.


(14.02.2020) Akcja #OneBillionRising w polskim parlamencie

W tym roku akcja #OneBillionRising, w ramach której parlamentarzystki tańczyły wspólnie z działaczkami organizacji pro-kobiecych w Senacie RP, dotyczyła konieczności zmiany definicji gwałtu – ma on miejsce, kiedy do seksu dochodzi bez zgody jednej ze stron. (Senat RP, 14.02.2020)


(10.01.2020) Spotkanie PZPK z delegacją z Uzbekistanu

Dziś, reprezentując #ParlamentarnyZespółPrawKobiet, spotkałam się z delegacją z Uzbekistanu – przedstawicielkami i przedstawicielami instytucji zajmujących się problemem przemocy wobec kobiet. Wymieniliśmy doświadczenia, rozmawialiśmy o pracach PZPK i o możliwościach ponadparlamentarnej współpracy.


(07.01.2020) Spotkanie PZPK z przedstawicielkami organizacji działających na rzecz praw kobiet

Dziś miało miejsce wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet i Parlamentarnego Zespołu Praw Reprodukcyjnych z przedstawicielkami organizacji działających na rzecz praw kobiet.


(20.11.2019) Powstał Parlamentarny Zespł Praw Kobiet

W naszym kraju nadal zdarzają się przypadki dyskryminacji oraz przemocy wobec kobiet. Zamierzam z całą stanowczością zająć się tego typu problemami. W obecnej kadencji Sejmu będę miała przyjemność pełnić funkcję Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. Z pewnością tematów do pracy nam nie zabraknie.
Zapraszam do współpracy.