Okręg 29

Drodzy wyborcy, drogie wyborczynie z okręgu 29,
Ogromnie dziękuję za wszystkie głosy. Tak wielkie poparcie mieszkanek i mieszkańców okręgu 29 czyli Gliwic, Zabrza Bytomia, Tarnowskich Gór i powiatów gliwickiego i tarnógorskiego wiele dla mnie znaczy. Zrobię wszystko, żeby nie zawieść Państwa oczekiwań.

Wanda Nowicka

22.03.2020 W moim biurze praca wre nawet w weekend. Szyjemy maseczki dla gliwickich szpitali i przychodni. Państwo polskie może nie daje rady ale zawsze może liczyć na swoich obywateli i obywatelki. W sytuacjach kryzysowych potrafimy stanąć na wysokości zadania.
20.03.2020 Bardzo się cieszę, że w całym kraju mają miejsce oddolne inicjatywy pomocy osobom w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Niestety, nie wszyscy są bezpieczni – docierają do mnie sygnały o ciężkich warunkach pracy w gliwickiej strefie ekonomicznej. Osoby zatrudnione w niektórych firmach przez agencje pracy mają zostać zwolnione a warunki sanitarne pozostawiają wiele do życzenia.
Jak wspomniałam wcześniej, wiele akcji obywatelskich zasługuje na wyróżnienie. W Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, czy Tarnowskich Górach ludzie szyją maseczki, pomagają starszym osobom zrobić zakupy czy wykupić leki, wyprowadzają psy tym, którzy poddani są kwarantannie, lokale gastronomiczne dowożą posiłki i kawę dla personelu medycznego, Pozostaje mieć nadzieję, że tak jak obywatele doskonale wypełniają swoje obowiązki, tak rząd zrobi wszystko aby losy pracowników gliwickiej strefy jak najszybciej uległy poprawie.
14.03.2020 Cieszę się że biskup gliwicki Jan Kopiec odpowiedział na mój apel z 11 marca i odwołał msze w kościołach w Gliwicach.
To naprawdę odpowiedzialna decyzja i może uchronić wiele osób przed zakażeniem. 
Rozmowy, konsultacje i spotkania w moim biurze poselskim w Gliwicach (ul Mickiewicza 61/4) często trwają do pòźnych godzin wieczornych. Gorąco zapraszam do współpracy, odwiedzin i kontaktu: biuroposelskie.wnowicka@gmail.com, biuro@wandanowicka.pl.
28.02.2020 Warto pomagać!  W dzisiejszy wieczór uczestniczyłam w koncercie charytatywnym dla  Marty Konik, który został zorganizowany w BECEK Bytomskie Centrum Kultury. Cieszę się, że choć w ten symboliczny sposób mogłam wesprzeć Martę w jej ciężkiej walce o powrót do zdrowia, gdyż cały dochód z biletów zostanie przekazany na jej rzecz. Co ważne publiczność dopisała, a artyści zaprezentowali prawdziwe spektrum różnego typu zdolności, talentów oraz umiejętności.
28.02.2020 W Dąbrowie Górniczej uczestniczyłam dziś w spotkaniu parlamentarzystów z województwa śląskiego z Zarządem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W siedzibie Pałacu Kultury Zagłębia poruszonych zostało wiele ważnych i trudnych tematów m.in. finansowanie oświaty oraz służby zdrowia, gospodarka odpadami, czyste powietrze, infrastruktura, stanowienie prawa czy też fundusze unijne w nowej perspektywie. Z pewnością tego typu spotkania są bardzo potrzebne. Samorząd oraz Parlament powinny ściśle ze sobą współpracować.
27.02.2020 Podczas rzeczowych oraz owocnych dyskusji samorządowcy z Toszka i Pyskowic podkreślali dziś ogromne trudności na jakie napotykają w sferze edukacji w zakresie której rośnie ilość obowiązków oraz zadań zleconych przez organy państwowe. Jednocześnie nie idą za nimi równie wysokie nakłady finansowe. Zbyt niskie dotacje sprawiają, że samorządy zmuszone są rezygnować z wielu ważnych inwestycji, aby pokryć wydatki, które muszą ponieść na edukację na swoim terenie.
➡️ W Toszku oraz Pyskowicach zaproponowałam dziś powołanie lokalnych Rad Młodzieży. Moja inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem samorządowców. Mam nadzieję, że tego typu organy doradcze wkrótce powstaną. Dzięki nim z pewnością głos oraz potrzeby młodzieży będą bardziej słyszalne.
➡️ W Toszku miałam przyjemność zwiedzić Zamek w Toszku, którego odwiedziny oraz wydarzenia na jego terenie organizowane serdecznie wszystkim Państwu polecam.
21.02.2020 Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wyraziłam zdecydowane poparcie dla projektu ustawy ws. uznania języka śląskiego  oraz wilamowskiego za języki regionalne. Temat ten dla mnie jako Przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz posłance ziemi gliwickiej, szczególnie bliski. Mam nadzieję, że wreszcie doczeka się realizacji.
18.02.2020 Z największą przyjemnością przyjęłam zaproszenie od Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.na uroczystą sesję inaugurującą kolejną kadencję Rady, podczas której wręczyłam akty powołania młodym radnym.
Cieszę się, że młodzież jest zainteresowana działalnością publiczną na poziomie samorządowym. Ich głos powinien być brany pod uwagę przez władze lokalne, bo to właśnie oni będą niebawem kreować naszą rzeczywistość.
Z pewnością zdobyte w ten sposób doświadczenie może dla młodych radnych okazać się cenne w perspektywie wyboru dalszej drogi życiowej. Ze swojej strony zapewniłam wsparcie oraz pomoc przy prowadzonych przez Radę działaniach.
14.02.2020 Sejm odrzucił dziś opracowaną przeze mnie poprawkę do budżetu w.s. dofinansowania Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu. Problemy opieki geriatrycznej wciąż nie są traktowane w Polsce poważnie!
08.02.2020 odwiedziłam Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach. Spotkałam się z przedstawicielkami dyrekcji oraz lekarzami, którzy przybliżyli mi funkcjonowanie placówki. Choć w Instytucie, jak w całej służbie zdrowia nie brakuje problemów finansowych, byłam pod wrażeniem wykwalifikowanej kadry wysokiej klasy specjalistów, zaawansowanego poziomu technologicznego, oraz bardzo przyjaznych warunków, w jakich przebywają oraz odbywają leczenie pacjenci/tki. Z pewnością Instytut może być wzorem dla wszystkich tego typu jednostek zarówno w Polsce, jak i w Europie.
06.02.2020 W ostatnim czasie odbyłam serię spotkań z sympatykami Lewicy m.in w Bytomiu, Gliwicach oraz Tarnowskich Górach, a dziś odwiedziłam Zabrze. Dziękuję za ciepłe przyjecie, konstruktywne rozmowy oraz deklaracje wsparcia kampanii prezydenckiej kandydata Lewicy.
02.02.2020 Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uczestniczyłam w otwarciu Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Centrum ma być odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu na Śląsku oraz całym kraju.
Główną misją jednostki jest działalność naukowo-dydaktyczna oraz promocja innowacyjnych technologii w obszarze ochrony klimatu i środowiska w tym m.in. czystych technologii energetycznych. Utworzenie Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska jest wynikiem współpracy między Politechniką Śląską, oraz fundacją Solar Impulse, miastem Gliwice oraz Metropolią GZM. Mam nadzieję, że Centrum przyczyni się do poprawy sytuacji klimatycznej i środowiskowej na Śląsku.
01.02.2020 Rozbudowa sieci kolejowej jest ważna nie tylko ze względów komunikacyjnych, ale także ekologicznych! W pełni popieram inicjatywę Kolej na Knurów #KolejNaKnurów.
29.02.2020 Podczas porannej sesji Rady Miejskiej Tarnowskie Góry przedstawiłam dziś zgłoszoną przeze mnie interpelację skierowaną do Prezesa Rady Ministrów dotyczącą ostatecznej likwidacji odpadów po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji.
29.02.2020 W Gliwicach spotkałam się pòźniej z Dyrektorką Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach Panią Ewą Pruską z którą rozmawiałam na temat obecnej sytuacji oraz formach wsparcia dla rodzin zastępczych, oraz dzieci przebywających w Domach Dziecka.
29.01.2020 Serdecznie gratuluję Pani Bożenie Związek, która w poniedziałek podczas uroczystej Gali w Auli PSB- ZS w Bytomiu została uhonorowana tytułem ”Bytomianka Zimy 2019”. Uroczystość, w której miałam przyjemność brać udział, została zorganizowana przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych. Byłam pod dużym wrażeniem świetnej realizacji przez Ligę tegp wydarzenia.
28.01.2020 spotkałam się z Prezydentem Miasto Bytom Panem Mariusz Wołosz, z którym rozmawiałam na temat problemów oraz wyzwań, z jakimi obecnie mierzy się to piękne i wyjątkowe miasto. Zgodziliśmy się z Panem Prezydentem, ze współpraca samorządów i parlamentu może znacząco zwiększyć efektywność na rzecz miasta.
28.02.2020 W ramach obchodów 75 rocznicy Marszu Śmierci Auschwitz – Gleiwitz upamiętniłam dziś wraz z uczniami śląskich szkół ofiary tamtych czasów. Złożyłam kwiaty pod mogiłą 75 więźniów zabitych na terenie Gliwic przez konwojentów SS-manów podczas ewakuacji obozu Auschwitz – Birkenau w dniach 20-23 styczmia 1945 roku. Wydarzenie odbyło się na ostatnim przystanku okolicznościowego Biegu Pamięci ze światłem pokoju, w którym udział wzięła młodzież szkolna pod opieką policjantów i opiekunów medycznych, a którym był Dom Pamięci Żydów Górnośląskich / Upper Silesian Jews House of Remembrance w Gliwicach. Gratuluję uczniom i nauczycielom wspaniałej akcji oraz dziękuję ratownikom medycznym, Policja Śląska, dyrekcjom szkół oraz wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc w organizacji tej wyjątkowej inicjatywy.
27.02.2020 W sprawie zgłoszonej przeze mnie poprawki do budżetu państwa na rok 2020 miałam przyjemność rozmawiać z dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases w Zabrzu prof. Marianem Zembalą oraz kierownikiem pracowni hemodynamiki prof. Andrzejem Lekstonem. Przypomnę tylko, że zgloszona przeze mnie poprawka dotyczy zwiększenia o 20% środków finansowych dla Śląskiego Ośrodka Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu w celu przyspieszenia prac nad Ośrodkiem, który jest bardzo potrzebny.
27.02.2020 Podczas sesji Rady Miasta Zabrze miałam okazję przybliżyć zgromadzonym zgłoszoną przeze mnie poprawkę do budżetu państwa na rok 2020 dotyczącą zwiększenia o 20% środków finansowych dla Śląskiego Ośrodka Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu.
✔ Celem poprawki jest przyspieszenie prac nad budową Ośrodka tak potrzebnego z uwagi na katastrofalną w całym kraju ochronę zdrowia seniorów. W Polsce jest 430 geriatrów i 1,5 łóżka dla populacji 65+. Liczę na poparcie poprawki wszystkie siły polityczne ponad podziałami.
✔ Podziękowałam również wszystkim mieszkańcom/kom Zabrza za oddane na mnie glosy oraz zwróciłam uwagę na zbyt niskie zarobki pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) i Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży.
21.01.2020 Wszyscy wiemy jak ważna jest poprawa stanu opieki nad seniorami w naszym kraju. Jest bardzo mało poradni, oddziałów, brakuje lekarzy geriatrów. Dlatego zgłosiłam poprawkę do budżetu w celu przyspieszenia prac nad budową Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu. Na dzisiejszym briefingu dla mediów dotyczącym debaty budżetowej jasno powiedziałam, że nie można oszczędzać na zdrowiu seniorów. To poprzednie pokolenia zbudowały nasz kraj. Jesteśmy im winni troskę i opiekę na możliwie najwyższym poziomie.
20.01.2020 Z okazji obchodów 75 rocznicy Tragedii Górnośląskiej Ziemi Gliwickiej w ubiegłą niedzielę w moim imieniu zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Ofiar Wojen i Totalitaryzmów przy Parku Chopina w Gliwicach. Zorganizowane z tej okazji uroczystości upamiętniły tragiczne wydarzenia ze stycznia 1945 roku, związane z wejściem na Górny Śląsk Armii Czerwonej. Wkroczeniu radzieckich wojsk towarzyszyła fala mordów, gwałtów, grabieży i wywózek. Wielu Ślązaków i śląskich Niemców zostało wtrąconych do obozów koncentracyjnych (np. Zgoda Świętochłowice), a setki tysięcy poddanych brutalnej weryfikacji narodowościowej oraz szykanom.
15.01.2020 Z Przedwiośniem w Śląskim, czyli  najlepszą polską młodzieżówką w moim biurze poselskim w Gliwicach. Pamiętajcie, to Wy jesteście przyszłością naszego kraju!
14.01.2020 podczas spotkania zorganizowanego przez burmistrza Sośnicowic Leszka Kołodzieja w służbie Mieszkańcom wyraziłam zdecydowane poparcie dla budowy bardzo ważnej dla całej gminy obwodnicy. Czas, aby wreszcie planowana od wielu lat inwestycja doczekała się realizacji.
14.01.2020 Rozmowy kuluarowe w czasie otwarcia mojego biura poselskiego w Gliwicach.
14.01.2020 Podczas otwarcia biura poselskiego w Gliwicach przedstawiłam grono swoich współpracowników oraz wręczyłam legitymacje moim asystentom społecznym. Jestem pewna, że z tak wspaniałym zespołem będę jeszcze aktywniej mogła działać w moim okręgu wyborczym.
12.01.2020 Wspieram wolontariuszki i wolontariuszy #WOŚP  słodkimi babeczkami na rynku w Gliwicach.
08.01.2020 Podczas sejmowej debaty budżetowej na rok 2020 zgłosiłam poprawkę zwiększenia o 20% budżetu na Śląski Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu.
Inwestycja ta jest pilnie potrzebna i przyspieszenie prac nad nią poprawi katastrofalny stan ochrony zdrowia dla seniorów i w woj. śląskim i w całej Polsce.
07.01.2020 Pan Marek Gaik, sprawozdawca obywatelskiego projektu ustawy broniącej praw nabytych górników, zaproszony na posiedzenie Klubu Lewicy na mój wniosek, przedstawia projekt. Przeciwdziałając zmianom klimatycznym dbajmy jednocześnie o przestrzeganie zobowiązań państwa.
03.01.2020 Lewica złożyła dziś projekt ustawy o stopniowym zwiększeniu finansowania opieki zdrowotnej do 7,2% PKB w 2024 r. Polska wydaje na służbę zdrowia prawie najmniej w Europie. Nie możemy dopuścić do takich sytuacji jak ta, która miała miejsce na początku zeszłego roku w Gliwicach, gdzie mieszkańcy musieli protestować w obronie szpitala, który nie otrzymał finansowania z NFZ na leczenie chirurgii inwazyjnej.
27.12.2019 Zapraszam do lektury listu otwartego, który wraz z Parlamentarzystami LEWICY ze Śląska Łukaszem KohutemMaciejem KopcemGabrielą Morawską-Stanecką kieruję do Gliwiczan i Gliwiczanek w związku z nadchodzącymi wyborami na prezydenta Gliwic.
13.12.2019 Cieszę się, że zwierzęta w schronisku w Gliwicach są dobrze zaopiekowane. Jednak niezbędne są zmiany prawne, które zapobiegną złemu traktowaniu zwierząt w wielu miejscach w Polsce. Rozmawiałam o tym dziś w Gliwicach.
13.12.2019 13 grudnia w Gliwicach wspominamy działacza opozycji demokratycznej Władysława Suleckiego prześladowanego przez bezpiekę od lat 60.
04.12.2020 Dziś miałam przyjemność uczestniczyć w obchodach Barbórki z górnikami z zamkniętej kilka lat temu kopalni Rozbark w Bytomiu.  W tym wyjątkowym dniu wszystkim górnikom z okazji ich święta składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz tradycyjnie tyle samo wyjazdów ile zjazdów.
30.11.2019 Laureatką nagrody Diana 2019 – od 14 lat przyznawanej wyróżniającym się mieszkankom ziemi gliwickiej – jest dr Gizela Kensy-Reginek, lekarka pediatra lecząca dzieci w Knurowie od ponad 50 lat. Poza tym osoba niezwykle aktywna społecznie, jest jedną z współzałożycielek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie.
Jako posłanka ziemi gliwickiej i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet miałam wielką przyjemność złożenia gratulacji Pani Gizeli podczas Gali Diany.
Dr Kensy-Reginek to wspaniały przykład dla młodych kobiet, które chcą w pełni realizować swoje ambicje i potencjał życiowy.
25.11.2019 Dziś byłam na wystawie w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach​ pt. „60 na 100: Sąsiadki”. Wystawę zorganizowała Małgorzata Tkacz-Janik – wybitna propagatorka herstorii Ślązaczek. Bohaterkami wystawy są wspaniałe kobiety z Górnego Śląska z przełomu XIX i XX w. Słynna artystka Marta Frej Memy namalowała wizerunki kobiet. O herstorii opowiedziała pisarka i autorka książki „Brakująca połowa dziejów Anna Kowalczyk – Autorka
O bohaterkach wystawy opowiedzieli ich potomkowie i potomkinie. Wraz z Marszałkinią Senatu #GabrielaMorawskaStanecka z ogromnym wzruszeniem wzięłyśmy udział w tym wyjątkowym ponadpokoleniowym wydarzeniu. Mam nadzieję, że wystawa będzie prezentowana w całej Polsce.
12.11.2019 Dokonał się ostatni akt objęcia przeze mnie mandatu posłanki. Zaprzysiężenie poselskie. Dziękuję wszystkim wyborcom i wyborczyniom z okr. 29 za zaufanie. Zrobię wszystko, by was nie zawieść #Gliwice #Zabrze #Bytom #TarnowskieGóry
(autorka zdjęcia: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk)

interpelacje dotyczące spraw lokalnych:

w sprawie wątpliwości związanych z procesem przekształceń w spółkach Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. oraz PSA Manufacturing Poland sp. z o.o., działających w ramach specjalnej strefy ekonomicznej w Gliwicach, w szczególności dotyczących ochrony praw pracowniczych w tych zakładach

w sprawie zapewnienia gwarancji ochrony praw pracowniczych osób zatrudnionych w spółkach Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. oraz PSA Manufacturing Poland sp. z o.o.

w sprawie podjęcia niezbędnych działań mających na celu ostateczną likwidację zagrożeń, jakie stwarzają odpady po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji

w sprawie zaprzestania wycinki lasu wokół dzielnicy Żerniki w Gliwicach oraz lasów chronionych i planów urządzania lasów

w sprawie sytuacji Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

w sprawie sytuacji szpitali powiatowych na terenie pow. gliwickiego

w sprawie sytuacji Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach

w sprawie sytuacji szpitali w Bytomiu

w sprawie sytuacji szpitali w Zabrzu

w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli i dyrektorów szkół w woj. śląskim

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na terenie miasta Gliwice

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na terenie powiatu gliwickiego

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA na terenie miasta Zabrze

w sprawie zignorowania interesów mieszkańców oraz samorządu miasta Gliwice podczas sprzedaży przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA terenu stadionu przy ul. Dzionkarzy 54 w Gliwicach

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na terenie miasta Bytom