• Home
  • mój okręg wyborczy

mój okręg wyborczy

mój okręg wyborczy

Drodzy wyborcy, drogie wyborczynie z okręgu 29,
Ogromnie dziękuję za wszystkie głosy. Tak wielkie poparcie mieszkanek i mieszkańców okręgu 29 czyli Gliwic, Zabrza Bytomia, Tarnowskich Gór i powiatów gliwickiego i tarnógorskiego wiele dla mnie znaczy. Zrobię wszystko, żeby nie zawieść Państwa oczekiwań.

Wanda Nowicka


(02.07.2020) Czy uda się ochronić las żernicki przed wycinką?

Odpowiedź Ministra Środowiska na moją interpelację otrzymałam po czterech miesiącach. Interpelacja dotyczyła lasów chronionych i planów urządzania lasów, w szczególności lasu żernickiego w Gliwicach. Mieszkańcy Żernik, za pośrednictwem Rady Dzielnicy, zwrócili się do mnie w tej sprawie, skarżąc się na masowe wycinki.

Niestety, odpowiedź jest w wysokim stopniu niesatysfakcjonująca. Postulaty i zastrzeżenia co do wycinek zostały zbagatelizowane, zlekceważono propozycję zbadania ich wpływu na poziom zanieczyszczeń i hałasu oraz skorzystania z badań naukowców Politechniki Śląskiej w tym zakresie.

W związku z tym, po konsultacjach z mieszkańcami, będę domagać się konkretnej odpowiedzi dotyczącej lasu w Żernikach, tak, aby uzyskać dokładne informacje na temat planowanych działań, wycinek i nasadzeń oraz ich wpływu na środowisko i komfort życia osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Nie może być tak, żeby urzędnicy państwowi lekceważyli stanowisko odnośnie spraw, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców tych terenów.


(29.06.2020) Rozmawiajmy, tłumaczmy, wyjaśniajmy…

Radny PiS z Bytomia, Maciej Bartków, napisał do mnie obraźliwy list. Podważa w nim moje prawo do reprezentowania interesów mieszkańców i mieszkanek Bytomia, sprzeciwiających się przyjęciu w tym mieście Samorządowej Karty Praw Rodzin przygotowanej przez Ordo Iuris. Nie mogłam pozostać obojętna. Oto moja odpowiedź:


(20.06.2020) Śląskie Przedwiośnie na Konwencji Wyborczej Robera Biedronia

20 czerwca w Warszawie odbyła się konwencja wyborcza Roberta Biedronia.

Oczywiście nie mogło zabraknąć śląskiego Przedwiośnia!


(17.06.2020) W Gliwicach trwa walka o uratowanie „Wilczych Dołów

Zaalarmowana przez Gliwiczanki i Gliwiczan zwróciłam się dzisiaj do Prezydenta Adama Neumanna o zmianę planów i powstrzymanie inwestycji miejskiej, która zniszczy zielone tereny rekreacyjne:


(16.06.2020) Bytom musi pozostać miastem wolnym od homofobii

Zrobię wszystko, żeby Bytom nie przyjął homofobicznej „Samorządowej Karty Praw Rodzin”.


(08.06.2020) Bezradność rządu wobec rozwoju pandemii na Śląsku

Jako posłanka ze Śląska patrzę z przerażeniem na to, co się tam dzieje…


(03.06.2020) Gliwicki Sanepid nie radzi sobie z pandemią

Gliwicki Sanepid nie radzi sobie z pandemią. Ludzie czekają na wymazy i wyniki, kontakt z placówką jest praktycznie niemożliwy. Wiąże się to z dramatem dla wielu rodzin. Dlatego, zaniepokojona tą sytuacją, wysłałam dziś w ramach interwencji pismo do Stacji. W takiej sytuacji ludzie nie mogą pozostać bez odpowiedniej pomocy, praca Sanepidu musi zostać przeorganizowana, tak aby bez zbędnej zwłoki można było uzyskać realną pomoc, na którą czeka wiele osób.


(16.05.2020) Trudna sytuacja szpitala w Pyskowicach

Trudna sytuacja na Śląsku nie pomaga również służbie zdrowia. Wiele placówek medycznych znajduje się w krytycznej sytuacji. Dyrekcja szpitala w #Pyskowice zwróciła się z apelem o pomoc materialną i finansową. Pomóżmy, bo to pomoc również dla nas samych.
Dzisiaj na Śląsku rusza także kolejna tura badań przesiewowych dla górników. To spore wyzwanie dla medyków. Pokażmy naszą #solidarność, wspierajmy się w miarę możliwości.


(15.05.2020) Ratujmy lipy!

Należy zdecydowanie wzmocnić ochronę pomników przyrody.
W Gliwicach dzięki Ratujmy Lipy mieszkanki i mieszkańcy od lat blokują pomysł miasta na wycięcie zabytkowej alei lipowej. Ale to trudna walka.
Kary za niewłaściwą pielęgnację i ochronę takich pomników są bardzo niskie. Stąd też moje pytania do Pana ministra środowiska. Chcę się dowiedzieć:

➡️czy Pan Minister dostrzega potrzebę wzmocnienia ochrony pomników przyrody?

➡️czy są lub zostaną podjęte prace w celu wzmocnienia ochrony pomników przyrody?

➡️czy rozważana jest zmiana odpowiedzialności za niszczenie lub uszkadzanie pomników przyrody przez zastąpienie odpowiedzialności wykroczeniowej odpowiedzialnością za przestępstwo?

➡️czy rozważana jest zmiana odpowiedzialności za niszczenie lub uszkadzanie pomników z karno-wykroczeniowej na administracyjno-karną, zwłaszcza biorąc pod uwagę fachowość organów ochrony przyrody?

➡️czy zostanie uwzględniona w pracach ministerstwa potrzeba doprecyzowania regulacji określających pojęcie „czynnej ochrony”, tak aby nie stanowiła ona w praktyce podstawy do działań prowadzących pośrednio do uszkodzenia lub zniszczenia pomnika przyrody?

➡️czy zostanie uwzględniona w pracach ministerstwa potrzeba zabezpieczenia prowadzenia wszelkich prac przy pomnikach przyrody, w tym w ramach „czynnej ochrony”, od uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska?

➡️jak przedstawia się statystyka wykroczeń, o których mowa w art. 127 pkt 2 lit. a ustawy o ochronie przyrody, w ostatnich dziesięciu latach?

fot. A. Ciszewska


(14.05.2020) Ratujmy zielone płuca gliwickiego Sikornika!

Poruszył mnie fakt, że kolejny raz niszczy się w Gliwicach tereny zielone. Mieszkańcy zmuszeni są stanąć w ich obronie, aby nie dopuścić do nieodwracalnych szkód i niepotrzebnej ingerencji w ekosystem. Zachęcam do podpisania petycji. Ze swojej strony oferuję wszelką możliwą pomoc.


(12.05.2020) Coraz więcej chorych na COVID-19 na Śląsku

Na Śląsku życie i zdrowie górników, ratowników górniczych oraz ich rodzin jest zagrożone. Można było wcześniej reagować. Węgiel zalega na hałdach, sprowadzamy go z Kolumbii, a górnicy przez cały okres pandemii zjeżdżali pod ziemię i to bez odpowiedniego zabezpieczenia.


(28.04.2020) Interpelacje dotyczące terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, leżących na terenie Gminy Gliwice – dalsze pytania

W odpowiedzi na złożone przeze mnie interpelacje dotyczące terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a leżących na terenie Gminy Gliwice, otrzymałam wyjaśnienia od Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina. Ponieważ temat jest ważny dla mieszkanek i mieszkańców Gliwic, a odpowiedzi na interpelacje nadal pozostawiają wiele wątpliwości, zwróciłam się do Prezydenta Gliwic z prośbą o dalsze informacje na ten temat. Mam nadzieję, że te działania przybliżą Gliwiczanki i Gliwiczan do zyskania nowych terenów rekreacyjnych.


(27.04.2020)  Śląsk przeciwko wyborom prezydenckim w maju

Nie ma szans by na Śląsku te wybory się odbyły. Stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w tej sprawie jest jasne. E-mail wysłany przez Pocztę Polską nie może być podstawą, by narażać obywateli na utratę wrażliwych danych.

Stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest jasne i zrozumiałe: nie ma podstaw by przekazywać Poczcie Polskiej dane wyborców.


(25.04.2020) List do prezydentów miast w sprawie wydawania Poczcie Polskiej spisów wyborców

Poczta Polska żąda od samorządów wydania spisu wyborców. Wiem, że włodarze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów mówią jednym głosem – jest to bezprawie, któremu należy się sprzeciwić. Wysłałam jednak maile do prezydentów i burmistrzów mojego okręgu z prośbą o potwierdzenie ich stanowiska oraz z pytaniem o to, czy nie uważają za zasadne skierowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych przez podmiot do tego nieuprawniony. Nie może być zgody na takie postępowanie.


(24.04.2020) Konkretne pytania o sytuację ośrodków pomocy społecznej w związku z pandemią

W związku z trwającą pandemią i zwiększającą się ilością zakażeń
SARS Cov-19, podjęłam inicjatywę przeprowadzenia kontroli poselskiej
w gliwickim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jednak nie tylko od mieszkańców Gliwic otrzymuję informacje, że są trudności w dostępie do pomocy społecznej, stąd też -w trosce zarówno o jakość świadczonych usług jak też ich dostępność – wysyłam także do innych DPS-ów listy z prośbą o konkretne informacje w tej sprawie.


(10.04.2020) Wspieram DPS „Kombatant”

W związku z pandemią  w dramatycznej sytuacji znalazły się Domy Pomocy Społecznej. Szczególnie trudna sytuacja panuje m. innymi w DPS „Kombatant” w Bytomiu, w którym stwierdzono obecność #COVID19. Moje biuro poselskie w Gliwicach przekaże „Kombatantowi” pewną ilość maseczek ochronnych. Gorąco zachęcam do wspierania lokalnych DPS-ów, ich sytuacja przed pandemią już była często bardzo trudna, teraz jest dramatyczna!


(20.03.2020) Walczymy ze skutkami pandemii – oddolne inicjatywy

Bardzo się cieszę, że w całym kraju mają miejsce oddolne inicjatywy pomocy osobom w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Niestety, nie wszyscy są bezpieczni – docierają do mnie sygnały o ciężkich warunkach pracy w gliwickiej strefie ekonomicznej. Osoby zatrudnione w niektórych firmach przez agencje pracy mają zostać zwolnione a warunki sanitarne pozostawiają wiele do życzenia.

Wiele akcji obywatelskich zasługuje na wyróżnienie. W Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, czy Tarnowskich Górach ludzie szyją maseczki, pomagają starszym osobom zrobić zakupy czy wykupić leki, wyprowadzają psy tym, którzy poddani są kwarantannie, lokale gastronomiczne dowożą posiłki i kawę dla personelu medycznego,

Pozostaje mieć nadzieję, że tak jak obywatele doskonale wypełniają swoje obowiązki, tak rząd zrobi wszystko aby losy pracowników gliwickiej strefy jak najszybciej uległy poprawie.


(14.03.2020) Biskup odpowiedział na mój apel. Msze w Gliwicach odwołane

Cieszę się że biskup gliwicki Jan Kopiec odpowiedział na mój apel z 11 marca i odwołał msze w kościołach w Gliwicach. To naprawdę odpowiedzialna decyzja i może uchronić wiele osób przed zakażeniem.

 


(03.03.2020) Czy Śląsk jest gotowy na walkę z koronawirusem?


(28.02.2020) Koncert charytarywny dla Marty Konik

Warto pomagać!  W dzisiejszy wieczór uczestniczyłam w koncercie charytatywnym dla  Marty Konik, który został zorganizowany w BECEK Bytomskie Centrum Kultury.

Cieszę się, że choć w ten symboliczny sposób mogłam wesprzeć Martę w jej ciężkiej walce o powrót do zdrowia, gdyż cały dochód z biletów zostanie przekazany na jej rzecz. Co ważne publiczność dopisała, a artyści zaprezentowali prawdziwe spektrum różnego typu zdolności, talentów oraz umiejętności.


(28.02.2020) Spotkanie z Zarządem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W Dąbrowie Górniczej uczestniczyłam dziś w spotkaniu parlamentarzystów z województwa śląskiego z Zarządem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W siedzibie Pałacu Kultury Zagłębia poruszonych zostało wiele ważnych i trudnych tematów m.in. finansowanie oświaty oraz służby zdrowia, gospodarka odpadami, czyste powietrze, infrastruktura, stanowienie prawa czy też fundusze unijne w nowej perspektywie. Z pewnością tego typu spotkania są bardzo potrzebne. Samorząd oraz Parlament powinny ściśle ze sobą współpracować.


(27.02.2020) Spotkanie z samorządowcami z Toszka i Pyskowic

Podczas rzeczowych oraz owocnych dyskusji samorządowcy z Toszka i Pyskowic podkreślali dziś ogromne trudności na jakie napotykają w sferze edukacji w zakresie której rośnie ilość obowiązków oraz zadań zleconych przez organy państwowe. Jednocześnie nie idą za nimi równie wysokie nakłady finansowe. Zbyt niskie dotacje sprawiają, że samorządy zmuszone są rezygnować z wielu ważnych inwestycji, aby pokryć wydatki, które muszą ponieść na edukację na swoim terenie.


(27.02.2020) Inicjuję powołanie lokalnych Rad Młodzieży

W Toszku oraz Pyskowicach zaproponowałam dziś powołanie lokalnych Rad Młodzieży. Moja inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem samorządowców. Mam nadzieję, że tego typu organy doradcze wkrótce powstaną. Dzięki nim z pewnością głos oraz potrzeby młodzieży będą bardziej słyszalne.

W Toszku miałam przyjemność zwiedzić Zamek w Toszku, którego odwiedziny oraz wydarzenia na jego terenie organizowane serdecznie wszystkim Państwu polecam.


(21.02.2020) Tak dla uznania języków śląskiego  i wilamowskiego za języki regionalne

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wyraziłam zdecydowane poparcie dla projektu ustawy ws. uznania języka śląskiego  oraz wilamowskiego za języki regionalne. Temat ten dla mnie jako Przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz posłance ziemi gliwickiej, szczególnie bliski. Mam nadzieję, że wreszcie doczeka się realizacji.


(18.02.2020) Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta Gliwice

Z największą przyjemnością przyjęłam zaproszenie od Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice na uroczystą sesję inaugurującą kolejną kadencję Rady, podczas której wręczyłam akty powołania młodym radnym.

Cieszę się, że młodzież jest zainteresowana działalnością publiczną na poziomie samorządowym. Ich głos powinien być brany pod uwagę przez władze lokalne, bo to właśnie oni będą niebawem kreować naszą rzeczywistość.
Z pewnością zdobyte w ten sposób doświadczenie może dla młodych radnych okazać się cenne w perspektywie wyboru dalszej drogi życiowej. Ze swojej strony zapewniłam wsparcie oraz pomoc przy prowadzonych przez Radę działaniach.


(14.02.2020) Nie będzie dofinansowania dla Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu.

Sejm odrzucił dziś opracowaną przeze mnie poprawkę do budżetu w.s. dofinansowania Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu. Problemy opieki geriatrycznej wciąż nie są traktowane w Polsce poważnie!


(10.02.2020) Rozmowa w Nowinach Zabrzańskich

Zapraszam do lektury aktualnego wydania tygodnika Nowiny Zabrzańskie, dla którego udzieliłam obszernego wywiadu. Przeczytacie w nim m.in. na temat:
✔moich priorytetów dla okręgu 29,
✔kobietach w polityce,
✔feminatywach,
✔kopalniach,
✔oraz złożonej poprawce do budżetu państwa na 2020 r. która dotyczy zwiększenia o 20% środków finansowych dla Śląskiego Ośrodka Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu. Mam nadzieję, że nie zostanie odrzucona przez partię rządzącą, gdyż przyśpieszenie prac nad ośrodkiem jest bardzo potrzebne.


(08.02.2020) Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach – wzór na skalę europejską

Odwiedziłam dziś Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach. Spotkałam się z przedstawicielkami dyrekcji oraz lekarzami, którzy przybliżyli mi funkcjonowanie placówki.

Choć w Instytucie, jak w całej służbie zdrowia nie brakuje problemów finansowych, byłam pod wrażeniem wykwalifikowanej kadry wysokiej klasy specjalistów, zaawansowanego poziomu technologicznego, oraz bardzo przyjaznych warunków, w jakich przebywają oraz odbywają leczenie pacjenci/tki. Z pewnością Instytut może być wzorem dla wszystkich tego typu jednostek zarówno w Polsce, jak i w Europie.


(06.02.2020) Spotkanie z sympatykami Lewicy w Zabrzu

W ostatnim czasie odbyłam serię spotkań z sympatykami Lewicy m.in w Bytomiu, Gliwicach oraz Tarnowskich Górach, a dziś odwiedziłam Zabrze.

Dziękuję za ciepłe przyjecie, konstruktywne rozmowy oraz deklaracje wsparcia kampanii prezydenckiej kandydata Lewicy.


(02.02.2020) Otwarcie Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uczestniczyłam w otwarciu Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Centrum ma być odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu na Śląsku oraz całym kraju.

Główną misją jednostki jest działalność naukowo-dydaktyczna oraz promocja innowacyjnych technologii w obszarze ochrony klimatu i środowiska w tym m.in. czystych technologii energetycznych. Utworzenie Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska jest wynikiem współpracy między Politechniką Śląską, oraz fundacją Solar Impulse, miastem Gliwice oraz Metropolią GZM. Mam nadzieję, że Centrum przyczyni się do poprawy sytuacji klimatycznej i środowiskowej na Śląsku.


(01.02.2020) Spotkanie z Radą Powiatu Gliwickiego

Rozbudowa sieci kolejowej jest ważna nie tylko ze względów komunikacyjnych, ale także ekologicznych! W pełni popieram inicjatywę #KolejNaKnurów.


(30.01.2020) O kandydaturze Roberta Biedronia na rynku w Gliwicach

Dziś na rynku w Gliwicach przedstawiłam w punktach powody, dla których uważamy, że #RobertBiedron będzie dobrym prezydentem.

  • Chcemy, aby Polska była tak nowoczesna i otwarta jak Słupsk, który ma dziś najczystsze powietrze w kraju! Możemy mieć taką Polskę! 
  • Chcemy kraju, w którym rodzice są pewni bezpiecznej przyszłości swoich dzieci, gdzie funkcjonuje sprawna opieka zdrowotna, a mieszkanie nie jest dobrem luksusowym.
  • Chcemy Polski, w której otrzymujemy godne emerytury. Polski, w której każdy czuje się u siebie.

Już w maju czekają nas bardzo ważne wybory, w których zdecydujemy, jakiej Polski chcemy? Czy pełnej wrogości, czy rozwoju, pogardy, czy szacunku. Dla nas gwarantem najlepszej drogi dla Polski jest tylko jeden kandydat i jest nim Robert Biedroń.


(29.01.2020) Bytomianka Zimy 2019

Serdecznie gratuluję Pani Bożenie Związek, która w poniedziałek podczas uroczystej Gali w Auli PSB- ZS w Bytomiu została uhonorowana tytułem ”Bytomianka Zimy 2019”.

Uroczystość, w której miałam przyjemność brać udział, została zorganizowana przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych. Byłam pod dużym wrażeniem świetnej realizacji przez Ligę tegp wydarzenia.


(29.01.2020) Uczestnictwo w sesji Rady MiastaTarnowskie Góry

Podczas porannej sesji Rady Miejskiej Tarnowskie Góry przedstawiłam dziś zgłoszoną przeze mnie interpelację skierowaną do Prezesa Rady Ministrów dotyczącą ostatecznej likwidacji odpadów po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji.


(29.01.2020) Spotkanie w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

W Gliwicach spotkałam się pòźniej z Dyrektorką Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach Panią Ewą Pruską z którą rozmawiałam na temat obecnej sytuacji oraz formach wsparcia dla rodzin zastępczych, oraz dzieci przebywających w Domach Dziecka.


(28.01.2020) Trzeba lepiej chronić zdrowie młodych górników


(28.01.2020) Spotkanie z prezydentem Bytomia

Spotkałam się dziś z Prezydentem Miasta Bytom Panem Mariuszem Wołoszem, z którym rozmawiałam na temat problemów oraz wyzwań, z jakimi obecnie mierzy się to piękne i wyjątkowe miasto.

Zgodziliśmy się z Panem Prezydentem, ze współpraca samorządów i parlamentu może znacząco zwiększyć efektywność na rzecz miasta.


(28.01.2020) 75 rocznica Marszu Śmierci Auschwitz – Gleiwitz

W ramach obchodów 75 rocznicy Marszu Śmierci Auschwitz – Gleiwitz upamiętniłam dziś wraz z uczniami śląskich szkół ofiary tamtych czasów. Złożyłam kwiaty pod mogiłą 75 więźniów zabitych na terenie Gliwic przez konwojentów SS-manów podczas ewakuacji obozu Auschwitz – Birkenau w dniach 20-23 styczmia 1945 roku.

Wydarzenie odbyło się na ostatnim przystanku okolicznościowego Biegu Pamięci ze światłem pokoju, w którym udział wzięła młodzież szkolna pod opieką policjantów i opiekunów medycznych, a którym był Dom Pamięci Żydów Górnośląskich / Upper Silesian Jews House of Remembrance w Gliwicach.

Gratuluję uczniom i nauczycielom wspaniałej akcji oraz dziękuję ratownikom medycznym, Policji Śląskiej, dyrekcjom szkół oraz wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc w organizacji tej wyjątkowej inicjatywy.


(27.01.2020) Rozmowy o potrzebie dofinansowania Śląskiego Ośrodka Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu

W sprawie zgłoszonej przeze mnie poprawki do budżetu państwa na rok 2020 miałam przyjemność rozmawiać z dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases w Zabrzu prof. Marianem Zembalą oraz kierownikiem pracowni hemodynamiki prof. Andrzejem Lekstonem.

Przypomnę tylko, że zgloszona przeze mnie poprawka dotyczy zwiększenia o 20% środków finansowych dla Śląskiego Ośrodka Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu w celu przyspieszenia prac nad Ośrodkiem, który jest bardzo potrzebny.


(27.01.2020) Uczestnictwo w sesji Rady Miasta Zabrze

Podczas sesji Rady Miasta Zabrze miałam okazję przybliżyć zgromadzonym zgłoszoną przeze mnie poprawkę do budżetu państwa na rok 2020 dotyczącą zwiększenia o 20% środków finansowych dla Śląskiego Ośrodka Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu.


Celem poprawki jest przyspieszenie prac nad budową Ośrodka tak potrzebnego z uwagi na katastrofalną w całym kraju ochronę zdrowia seniorów. W Polsce jest 430 geriatrów i 1,5 łóżka dla populacji 65+. Liczę na poparcie poprawki wszystkie siły polityczne ponad podziałami.

Podziękowałam również wszystkim mieszkańcom/kom Zabrza za oddane na mnie glosy oraz zwróciłam uwagę na zbyt niskie zarobki pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) i Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży.


(22.01.2020) Jeden z największych problemów ekologicznych Górnego Śląska


(21.01.2020) O potrzebie dofinansowania Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu

Wszyscy wiemy jak ważna jest poprawa stanu opieki nad seniorami w naszym kraju. Jest bardzo mało poradni, oddziałów, brakuje lekarzy geriatrów. Dlatego zgłosiłam poprawkę do budżetu w celu przyspieszenia prac nad budową Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu.

Na dzisiejszym briefingu dla mediów dotyczącym debaty budżetowej jasno powiedziałam, że nie można oszczędzać na zdrowiu seniorów. To poprzednie pokolenia zbudowały nasz kraj. Jesteśmy im winni troskę i opiekę na możliwie najwyższym poziomie.


(20.01.2020) 75 rocznica Tragedii Górnośląskiej Ziemi Gliwickiej

Z okazji obchodów 75 rocznicy Tragedii Górnośląskiej Ziemi Gliwickiej w ubiegłą niedzielę w moim imieniu zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Ofiar Wojen i Totalitaryzmów przy Parku Chopina w Gliwicach.

Zorganizowane z tej okazji uroczystości upamiętniły tragiczne wydarzenia ze stycznia 1945 roku, związane z wejściem na Górny Śląsk Armii Czerwonej. Wkroczeniu radzieckich wojsk towarzyszyła fala mordów, gwałtów, grabieży i wywózek. Wielu Ślązaków i śląskich Niemców zostało wtrąconych do obozów koncentracyjnych (np. Zgoda Świętochłowice), a setki tysięcy poddanych brutalnej weryfikacji narodowościowej oraz szykanom.


(19.01.2020) Pomoc dla Franka Surdela

Serdecznie gratuluję Pani Edycie Wasilewskiej, która wygrała licytację przekazanego przeze mnie na rzecz Franka Surdela  z Knurowa podwójnego zaproszenie do loży rządowej na „Czarodziejski Flet” W. A. Mozarta w Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie. Dziękuje za hojność oraz aktywny udział w licytacji.

Jednocześnie zapraszam wszystkich Państwa, do wsparcia innych Licytacje dla Franka Surdela oraz wpłat na rzecz Franka Surdela, który walczy o najdroższy lek świata❗️. Niestety jedynym ratunkiem dla dziecka jest terapia genowa w USA. Wpłat można dokonywać poprzez portal https://www.siepomaga.pl/franek-surdel #franekfriends


(17.01.2020) Śląsk – alarm smogowy

Śląsk tonie w smogu❗️ Gliwice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Radzionków, Knurów – we wszystkich tych miastach jakość powietrza jest dziś zła lub bardzo zła. Przy tak dużym zanieczyszczeniu powietrza zaleca się pozostanie w domu.❗️ Śląsk zasługuje na czyste powietrze, a nie tylko obietnice jego poprawy w bliżej nieokreślonym czasie❗️

➡️ Dlatego też jako posłanka z okręgu gliwickiego podjęłam już działania w tej sprawie. Oczekuję obecnie na odpowiedzi na wystosowane przeze mnie zapytanie do władz Gliwic, Zabrza, Bytomia, Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Pyskowic, Knurowa, powiatu gliwickiego oraz powiatu tarnogórskiego na temat dotychczas prowadzonych, a także zaplanowanych działań w zakresie ochrony klimatu, ze szczególnym naciskiem na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Interesują mnie zwłaszcza inicjatywy obejmujące wymianę pieców, niskoemisyjny transport publiczny oraz zielone źródła energii.


(14.01.2020) W Sośniowicach o budowie obwodnicy

Dziś podczas spotkania zorganizowanego przez burmistrza Sośnicowic Leszka Kołodzieja w służbie Mieszkańcom wyraziłam zdecydowane poparcie dla budowy bardzo ważnej dla całej gminy obwodnicy. Czas, aby wreszcie planowana od wielu lat inwestycja doczekała się realizacji.


(12.01.2020) Gliwice grają razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!

Wspieram wolontariuszki i wolontariuszy #WOŚP  słodkimi babeczkami na rynku w Gliwicach.


(09.01.2020) Należy przywrócić górnikom emerytom prawa nabyte


(08.01.2020) W Sejmie o Śląskim Ośrodku Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu

Podczas sejmowej debaty budżetowej na rok 2020 zgłosiłam poprawkę zwiększenia o 20% budżetu na Śląski Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Z. Religi w Zabrzu.

Inwestycja ta jest pilnie potrzebna i przyspieszenie prac nad nią poprawi katastrofalny stan ochrony zdrowia dla seniorów i w woj. śląskim i w całej Polsce.


(07.01.2020) Prezentacja w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy broniącej praw nabytych górników

Pan Marek Gaik, sprawozdawca obywatelskiego projektu ustawy broniącej praw nabytych górników, zaproszony na posiedzenie Klubu Lewicy na mój wniosek, przedstawia projekt. Przeciwdziałając zmianom klimatycznym dbajmy jednocześnie o przestrzeganie zobowiązań państwa.(03.01.2020) Trzeba zwiększyć finansowanie opieki zdrowotnej

Lewica złożyła dziś projekt ustawy o stopniowym zwiększeniu finansowania opieki zdrowotnej do 7,2% PKB w 2024 r. Polska wydaje na służbę zdrowia prawie najmniej w Europie. Nie możemy dopuścić do takich sytuacji jak ta, która miała miejsce na początku zeszłego roku w Gliwicach, gdzie mieszkańcy musieli protestować w obronie szpitala, który nie otrzymał finansowania z NFZ na leczenie chirurgii inwazyjnej.


(27.12.2019) List otwarty w związku z nadchodzącymi wyborami na prezydenta Gliwic

Zapraszam do lektury listu otwartego, który wraz z Parlamentarzystami LEWICY ze Śląska Łukaszem KohutemMaciejem KopcemGabrielą Morawską-Stanecką kieruję do Gliwiczan i Gliwiczanek w związku z nadchodzącymi wyborami na prezydenta Gliwic.


(13.12.2019) Wizyta w gliwickim schronisku dla zwierząt

Cieszę się, że zwierzęta w schronisku w Gliwicach są dobrze zaopiekowane. Jednak niezbędne są zmiany prawne, które zapobiegną złemu traktowaniu zwierząt w wielu miejscach w Polsce. Rozmawiałam o tym dziś w Gliwicach.


(13.12.2019) Wspominamy Władysława Suleckiego

13 grudnia w Gliwicach wspominamy działacza opozycji demokratycznej Władysława Suleckiego prześladowanego przez bezpiekę od lat 60.(04.12.2020) Barbórka z gónikami z kopalni Rozbark w Bytomiu

Dziś miałam przyjemność uczestniczyć w obchodach Barbórki z górnikami z zamkniętej kilka lat temu kopalni Rozbark w Bytomiu. 

W tym wyjątkowym dniu wszystkim górnikom z okazji ich święta składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz tradycyjnie tyle samo wyjazdów ile zjazdów.


(30.11.2019) Gala Diany 2019

Laureatką nagrody Diana 2019 – od 14 lat przyznawanej wyróżniającym się mieszkankom ziemi gliwickiej – jest dr Gizela Kensy-Reginek, lekarka pediatra lecząca dzieci w Knurowie od ponad 50 lat. Poza tym osoba niezwykle aktywna społecznie, jest jedną z współzałożycielek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie.

Jako posłanka ziemi gliwickiej i przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet miałam wielką przyjemność złożenia gratulacji Pani Gizeli podczas Gali Diany.
Dr Kensy-Reginek to wspaniały przykład dla młodych kobiet, które chcą w pełni realizować swoje ambicje i potencjał życiowy.


(25.11.2019) Konieczny jest audyt wszystkich przejść dla pieszych w Gliwicach

W połowie listopada na przejściach dla pieszych w Gliwicach zostały potrącone dwie osoby w tym jedna na wózku inwalidzkim. Nie mam zamiaru czekać na realizację obietnic Premiera, gdy mieszkańcom dzieje się krzywda. W najbliższych dniach zwrócę się do pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Gliwice Pana Janusza Moszyńskiego o szybkie działania nie tylko w obrębie tych miejsc, gdzie doszło do zdarzeń, ale też audyt wszystkich przejść dla pieszych w Gliwicach. Prawidłowe ich oświetlenie oraz przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami powinno być priorytetowe i systemowo realizowane.

Podobny apel mam zamiar sformułować dla Zabrza, Bytomia, Tarnowskich Gór, Radzionkowa, powiatu gliwickiego oraz powiatu tarnogórskiego.


(25.11.2019) Wystawa”60 na 100: Sąsiadki”

Dziś byłam na wystawie w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach​ pt. „60 na 100: Sąsiadki”. Wystawę zorganizowała Małgorzata Tkacz-Janik – wybitna propagatorka herstorii Ślązaczek. Bohaterkami wystawy są wspaniałe kobiety z Górnego Śląska z przełomu XIX i XX w. Słynna artystka Marta Frej Memy namalowała wizerunki kobiet. O herstorii opowiedziała pisarka i autorka książki „Brakująca połowa dziejów Anna Kowalczyk – Autorka

O bohaterkach wystawy opowiedzieli ich potomkowie i potomkinie. Wraz z Marszałkinią Senatu #GabrielaMorawskaStanecka z ogromnym wzruszeniem wzięłyśmy udział w tym wyjątkowym ponadpokoleniowym wydarzeniu. Mam nadzieję, że wystawa będzie prezentowana w całej Polsce.


(12.11.2019) Zaprzysiężenie: Rozpoczyna się IX kadencja Sejmu

Dokonał się ostatni akt objęcia przeze mnie mandatu posłanki. Zaprzysiężenie poselskie. Dziękuję wszystkim wyborcom i wyborczyniom z okr. 29 za zaufanie. Zrobię wszystko, by was nie zawieść #Gliwice #Zabrze #Bytom #TarnowskieGóry
(autorka zdjęcia: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk)


interpelacje dotyczące spraw lokalnych:

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na terenie miasta Bytom

w sprawie zignorowania interesów mieszkańców oraz samorządu miasta Gliwice podczas sprzedaży przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA terenu stadionu przy ul. Dzionkarzy 54 w Gliwicach

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA na terenie miasta Zabrze

Interpelacja w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na terenie powiatu gliwickiego

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na terenie miasta Gliwice

w sprawie sytuacji szpitali w Zabrzu

w sprawie sytuacji szpitali w Bytomiu

w sprawie sytuacji Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach

w sprawie sytuacji szpitali powiatowych na terenie pow. gliwickiego

w sprawie sytuacji Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 

w sprawie zaprzestania wycinki lasu wokół dzielnicy Żerniki w Gliwicach oraz lasów chronionych i planów urządzania lasów

w sprawie wątpliwości związanych z procesem przekształceń w spółkach Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. oraz PSA Manufacturing Poland sp. z o.o., działających w ramach specjalnej strefy ekonomicznej w Gliwicach, w szczególności dotyczących ochrony praw pracowniczych w tych zakładach

w sprawie zapewnienia gwarancji ochrony praw pracowniczych osób zatrudnionych w spółkach Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. oraz PSA Manufacturing Poland sp. z o.o.

w sprawie podjęcia niezbędnych działań mających na celu ostateczną likwidację zagrożeń, jakie stwarzają odpady po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji

w sprawie zaprzestania wycinki lasu wokół dzielnicy Żerniki w Gliwicach oraz lasów chronionych i planów urządzania lasów

w sprawie sytuacji Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

w sprawie sytuacji szpitali powiatowych na terenie pow. gliwickiego

w sprawie sytuacji Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach

w sprawie sytuacji szpitali w Bytomiu

w sprawie sytuacji szpitali w Zabrzu

w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli i dyrektorów szkół w woj. śląskim

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na terenie miasta Gliwice

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na terenie powiatu gliwickiego

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA na terenie miasta Zabrze

w sprawie zignorowania interesów mieszkańców oraz samorządu miasta Gliwice podczas sprzedaży przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA terenu stadionu przy ul. Dzionkarzy 54 w Gliwicach

w sprawie terenów należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń na terenie miasta Bytom