Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Do zakresu działania sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE), której przewodniczę, należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw, a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość.

Komisja MNE działa w oparciu o Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)

więcej o pracy Komisji MNE na stronie Sejmu RP

Posiedzenie 20 lutego 2020, RPO Adam Bodnar
12.02.2020 Na spotkaniu z delegacją polsko-ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego 🇵🇱🇺🇦 i przedstawicielami MSZ podjęłam między innymi kwestię ułatwień wizowych oraz nostryfikacji dyplomów medycznych obywatelek/li Ukrainy. Niestety okazuje się, że władze nie są zainteresowane tymi zagadnieniami A szkoda, bo niedługo zamiast przyjeżdżać do Polski Ukraińcy i Ukrainki wybiorą Niemcy, gdzie czeka się na nich z otwartymi rękami…
11.02.2020 odbyło się wyjątkowe spotkanie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Gościliśmy na nim liczną grupę reprezentującą organizacje romskie, oraz przedstawicieli MSWiA i MEN. Podsumowany został Program Integracji Społeczności Romskiej, który w ciągu ostatnich lat przyczynił się do znacznej emancypacji i poprawy statusu edukacyjnego mniejszości romskiej w Polsce. W szczególności doceniony został program asystentów edukacji romskiej.
Posiedzenie 21 stycznia 2020
07.01.2020 Na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych gorąca dyskusja nt. Raportu MSWiA nt. sytuacji mniejszości nar. i etn. Kontrowersje dotyczyły głównie niewystarczjących środków na działalność organizacji reprezentujących mniejszości.
17.12.2020 Trzeba wreszcie uzdrowić sytuację związaną z osiedlem romskim w Maszkowicach. Rozmawiałam dziś o tym w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie między innymi z reprezentantem Wojewody, wójtem gminy Łącko i przedstawicielami miejscowych służb i instytucji.
16.12.2020 Szkolna świetlica integracyjna „Promyczek” dla dzieci romskich w Nowym Sączu to pozytywny przykład, że jak się chce, można zrobić dużo dla integracji. Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych dzieci romskie mają tu duże możliwosci rozwoju intelektualnego i artystycznego.
16.12.2020 W Polsce XXI wieku ludzie nie mogą mieszkać w takich warunkach. Niezbędne są działania władz lokalnych i rządu by jak najszybciej poprawić sytuację bytową Romów w Maszkowicach. Liczę na dobrą wolę i zaangażowanie wszystkich stron.
11.12.2019 Prowadziłam dzisiaj pierwsze w tej kadencji Sejmu posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wiele jest do zrobienia, będziemy informować o tym, co uda się osiągnąć. Sytuacja niektórych mniejszości jest bardzo trudna.
17.11.2019 Miło mi poinformować, że w obecnej kadencji Sejmu mam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Obiecuję intensywną pracę w komisji i liczę na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami.