interpelacja w sprawie Lasu Turczyńskiego

Burmistrz Choroszczy na wniosek Archidiecezji Białostockiej wszczął procedurę wycinki 29 hektarów ochronnego lasu turczyńskiego i stworzenia na tym miejscu cmentarza parafialnego. Inicjatywa ta wywołała sprzeciw okolicznych mieszkańców, dla których las jest bezcennym miejscem wypoczynku i rekreacji. 5 grudnia 2019 złożyłam w tej sprawie interpelację do Ministrów Klimatu, Rozwoju, oraz SWiA. MSWiA.Niestety MSWiA odesłało mnie do dwóch pozostałych, Ministerstwo Klimatu udzieliło odpowiedzi wymijającej, zaś Ministerstwo Rozwoju zrzuciło odpowiedzialność na władze lokalne, sugerując też, że mieszkańcy mogą dochodzić swych praw na drodze sądowej. Moją interpelację i wszystkie odpowiedzi można przeczytać poniżej: tekst interpelacji