Niezałatwiony problem wysypiska Śmieci w Zabrzu.

W moim wystąpieniu na 59 posiedzeniu IX kadencji sejmu poparłam ustawę o zwalczaniu przestępczości środowiskowej, która podnosi kary za zanieczyszczenia środowiska w tym między innymi nielegalne wypiska i wyrzucanie śmieci do lasu. Uważam, że jest ona bardzo potrzebna, ale niewystarczająca. Między innymi w moim okręgu. W Zabrzu zmagamy się od lat z niezałatwionym problemem wysypiska śmieci, z którego wydziela się straszny odór, który szczególnie w czasie upałów jest przykry dla mieszkańców. Problem jest niezałatwiony, bo brakuje ustawy, która regulowałaby odpowiednią odległość wysypiska od mieszkań i domów. Dodatkowo brakuje ustawy odorowej, która przeciwdziałałaby wszelkim odorom, które stanowią problem wysypisk.
więcej:


https://youtu.be/1haN1aCzoUE