Trasa Lewicy Bezpieczna Rodzina w moim okręgu.

Wakacyjna trasa Lewicy, Bezpieczna Rodzina.
Dzisiaj w trasie, odwiedziliśmy miasta z mojego okręgu Zabrze i Pyskowice. Dyskutowaliśmy o obecnych problemach jakimi obarczył nas PiS.
Zostały poruszone tematy praw kobiet, oraz finansowania in vitro.

Przy okrągłym stole dyskutowaliśmy o edukacji, problemach seniorów, drożyźnie i sytuacji kobiet. Mieszkańcy podnieśli problem nie wystarczającego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, niskiej płacy dla nauczycieli i trudnej sytuacji emerytów.
Lewica popiera postulat nauczycieli.