Realne działania prawne w sprawie poprawy sytuacji schronów!

Złożyłam projekt ustawy, która nakłada obowiązek uregulowania sytuacji schronów i ukryć, które obecnie są zaniedbane lub nie zostały zewidencjonowane w odpowiedni sposób. Zaprezentowałam go podczas konferencji prasowej w Zabrzu przed jednym z zaniedbanych schronów.

Każde z nas chce czuć się bezpieczenie, nawet w obliczu okrutnej wyniszczającej wojny, która grozi nam w wyniku napięcia w naszej części Europy. Teraz jest czas na to, żeby naprawiać zaniedbania ostatnich dekad, a sytuacja jest dramatyczna – tylko około 3% ludności cywilnej może znaleźć schronienie w schronach na ternie kraju.

Dbałość o bezpieczeństwo ludności cywilnej musi stać się realnym zadaniem władz publicznych, a nie sloganem bez treści.

Dlatego też w imieniu Lewicy składam projekt ustawy, która zobowiązuje rząd do wprowadzenia rozwiązań prawnych, które określą zasady przygotowania i wykorzystania budowli ochronnych, w szczególności obowiązki i uprawnienia organów administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych oraz organów jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, a także organizacji społecznych.