Uniwersytety trzeciego wieku potrzebują wsparcia!

Uniwersytety Trzeciego Wieku to bardzo słuszna idea, która boryka się z wieloma przeszkodami natury finansowej i organizacyjnej. Rząd bardzo dumnie chwali się ich działalnością, ale niechętnie się do niej dokłada. Tymczasem, osoby korzystające z tego dobrodziejstwa, uskarżają się na brak stabilnego finansowania.

W Polsce jest ponad 600 tego typu placówek, do których uczęszcza dziesięć procent seniorów. Zapytałam jak rząd planuje wesprzeć powstawanie tego typu uczelni, a także zabezpieczyć te już istniejące. To kwestia, która wymaga natychmiastowego uregulowania