Pracowity weekend w regionie

To byl bardzo emocjonujący weekend dla Lewicy w województwie śląskim. W piątek wzięłam udział w wyjazdowym posiedzeniu zarządu krajowego Lewicy w Będzinie, spotkałam się również z członkami Lewicy w Bytomiu, w tym z m.in. z Michałem Majorem, członkiem zarządu Lewicy w województwie śląskim.

Uczestniczyłam także w konstytuowaniu się władz miejskich Lewicy w Zabrzu. Przykład Zabrza pokazuje, że procesy zjednoczeniowe na poziomie struktur powiatowych przebiegają wzorowo. Aż 4 osoby z 8 osobowego zarządu stanowią członkowie/inie frakcji Wiosna, aż 3 wywodzą się ze struktur Młodej Lewicy a frakcja wiosna ma swojego współprzewodniczącego. Co ważne, w zabrzańskim zarządzie jest więcej kobiet niż mężczyzn. Cieszę się, że młodzi i kobiety są tak licznie reprezentowani/e we władzach partii