W sprawie mniejszości na sejmowej Komisji Finansów

Walka o utrzymanie finansowania na utrzymanie szkolnictwa mniejszości wciąż trwa

Wzięłam udział w Komisji Finansów Publicznych, która debatowała nad poprawkami zaproponowanymi przez Izbę Wyższą. Senat zgłosił poprawki do ustawy budżetowej usuwające niekorzystne zmiany motywowane pobudkami ksenofobicznymi i niechęcią do inności. Przez takie rozwiązania prawne ucierpią wszystkie mniejszości, w tym osoby narodowości żydowskiej, które boją o los nowootwartego żydowskiego liceum w Warszawie.

Całość mojego wystąpienia poniżej: