Nie dla ideologizacji szkolnictwa!

Wczoraj podczas połączonych obrad Komisji Edukacji i Obrony Narodowej został przesunięty na styczeń głosami opozycji Czarnkowy projekt deformy w edukacji.

Lex Czarnek zakłada centralne zarządzanie szkołami, ułatwioną procedurę odwoływania niewygodnych dyrektorów/ek przez posłusznych władzy kuratorów. Ogranicza prawo uczennic/ów do wyrażania własnych poglądów czy angażowania się w akcje społeczne.

Wielokrotnie ostrzegałam przed tym złym projektem, który jeszcze bardziej ideologizuje i zniewala polska szkołę, czyniąc ją usłużną wobec aparatu partyjnego PiS. Nie możemy na to pozwolić!

To małe zwycięstwo dające szansę na zatrzymanie tych szkodliwych zmian